Live kanaler

Supertanker
56:15

Et barn er født i Betlehem

Følg serie?

Log ind for at følge programmer, og finde dem under “Mine Programmer”

I anledning af den nært forestående jul kaster Supertanker sig - undtagelsesvis - over et emne med religiøse, rituelle toner: Gud antog menneskeskikkelse - blev til menneskekrop - og det blev jul. Jesusbarnet i krybben frelste menneskeheden ved at blive født, lide, dø og genopstå. Sidenhen har vi modtaget vores fortsatte frelse gennem indtagelsen af brød og vin - Jesu blod og legeme - ved nadveren. Kristendommen er ånd og tilgivelse, men den er også krop og kropslige ritualer. Nogle sammenligner nadverritualet helt konkret med kannibalers indoptagelse af de dødes styrke gennem at spise dem, mens andre betoner det rituelle og metaforiske i både nadveren og andre religiøse handlinger. Supertanker holder en kort pause fra julens orgie af fed mad og spiritus for at forsøge at forstå de kristne ritualer og måske blive berigede i ånden. Medvirkende: Mikael Rothstein, religionshistoriker, lektor i Sammenlignende Religionshistorie på SDU. Jesper Sørensen, lektor og forskningsprogramleder på Religionsvidenskab, Aarhus Universitet. Tilrettelægger og vært: Carsten Ortmann.