Live kanaler

Ulvelandet
09:52

Afsnit 9: Frygten for ulve skal tages alvorligt

Følg serie?

Log ind for at følge programmer, og finde dem under “Mine Programmer”

Vi skal tage frygten for ulven alvorligt, men det er bekymrende, at debatten er så faktaresistent, som den er. Det mener Leif Melgaard fra Ulvefakta.com, som i løbet af det seneste stykke tid har modtaget anonyme trusler om ikke at tale ulvens sag. Men ulven er ikke farlig ifølge Leif Melgaard, for siden 1957 er kun 4 personer i Europa blevet dræbt af ulve, og det tal er langt mindre end eksempelvis de mange årlige trafikofre, som alligevel ikke afholder os fra at færdes i trafikken. Derfor mener Leif Melgaard, at ulven skal bydes velkommen og præventive tiltag såsom ulvesikre hegn vil kunne skabe en tabsfaktor forårsaget af ulve, der er på samme niveau som de øvrige tabsfaktorer i landbruget. Produceret af Filt CPH.