Verden ifølge Gram

Bangladesh under vand

Bangladesh er et af de lande, der vil blive hårdest ramt af de klimaforandringer, som verdenssamfundet vil debattere i de kommende dage og uger i Paris. Når havet stiger vil et sted mellem 20 og 30 millioner i det tætbefolkede Bangladesh blive tvunget fra lavtliggende egne ind til byerne, hvor der ikke er plads til dem. Vært: Steffen Gram. (Sendt første gang 1. december 2015).

    Flere i samme serie

      Nyheder & Aktualitet