Mads & Monopolet
2:53:00

Lørdag 29. sep. 2018

Vært: Mads Steffensen. Panel: Administrerende direktør Christian Stadil, politiker Simon Emil Ammitzbøll-Bille og forfatter Leonora Christina Skov.

Underholdning