Lav en monsterfælde

Fang monstre med en smart monsterfælde!

Har I brug for at fange et monster eller to hjemme hos jer? Så tøv ikke, for nu kan I let lave denne smarte monsterfælde, ligesom i MonsterBuster! Så er der ikke længere noget at være bange for.

Sådan gør I:

Det skal I bruge

  • Lokkemad: Snak om, hvad fantasimonsteret spiser. I MonsterBuster er der et monster, som spiser ledninger og ost, men kun fantasien sætter grænser.

  • Ting, som monstret ikke kan lide: I fælden kan der også indgå elementer, der skræmmer monstret. Snak med dit barn om, hvad monstret er bange for. At snakke om dens svagheder får også monstret til at virke mindre uhyggeligt.

  • Noget at fange monstret i: Sidste trin i fælden skal enten fange monstret eller skræmme det væk, så det aldrig kommer igen. Det kan for eksempel være en stor kasse.

Tegn fælden Planlæg, hvordan fælden kommer til at se ud. Lav eventuel en tegning at gå ud fra. Brug ting, I har i huset til at bygge fælden.Afprøv fælden Lad barnet fange monstret. Sørg for ikke at virke skræmmende, hvis det er dig som forælder, der leger monster. Lad barnet kilde, jagte eller grine sammen med dig udklædt som monster. God fornøjelse med at fange og uskadeliggøre uhyggelige monstre!