Opgaver med Simon

Se om du kan løse dem alle sammen!