Børn og digitale medier

Selv små børn er vante mediebrugere i dag, men som voksen spiller du en vigtig rolle for hjælpe dit barn til at bruge dem på en god måde.

(Foto: iStock © Istock)

Swiper dit barn også lystigt på jeres tablet, finder selv sjove videoer på YouTube eller låner din telefon til at se billeder og lytte til musik? I så fald er det langt fra det eneste. Børn vante mediebrugere i dag, og mange kan betjene en iPad, før de lærer at tale og gå. Særligt de digitale medier er en integreret del af mange børns hverdag. Hør medieforsker Stine Liv Johansen give sine råd til, hvordan du som voksen kan være med til at give dit barn en god netstart:

Leg med medier

Danske børn er blandt de mest digitale i verden. En undersøgelse fra DR Medieforskning viser, at børn i alderen 3-6 år dagligt bruger 1 time og 37 minutter på forskellige skærme, og hele 95 % af alle danske børn i samme aldersgruppe har adgang til en tablet i hjemmet. Børn bruger blandt andet de digitale medier til at lege med, og man taler ligefrem om legens medialisering. Det betyder ikke, at digitale medier erstatter børns leg, men at de derimod fungerer som et supplement, der udvider legens muligheder.

Du er rollemodel for dit barn

Undersøgelser viser, at børn er kompetente brugere af digitale medier. Men der er også mange ting, de skal lære for at færdes trygt på de digitale medieplatforme. Som voksen omkring et barn spiller du en væsentligt rolle for, hvordan dit barn bruger de digitale medier. En undersøgelse fra Børnerådet viser, at børnehavebørns opfattelser af og holdninger til brugen af tablets i høj grad er farvet af deres forældre. Det betyder, at du som forælder er med til at sætte rammerne for, hvordan dit barn bruger medierne, og at du kan være med til at sikre, at børnene bruger dem på en tryg, kreativ og legende måde. Det handler om at være et godt forbillede for dit barn, og om at du tager stilling til dit barns forbrug af digitale medier. Det kan være svært, fordi du som voksen i dag kan ikke trække på egne erfaringer fra din barndom, når du skal hjælpe og vejlede dit barn i at begå sig på de digitale medier. Medierådet for Børn og Unge har udviklet 10 gode råd til forældre, der gerne vil engagere sig i deres barns brug af digitale medier. Find rådene her:

Børn og digitale spil

Tabletten er den mest populære medieenhed blandt de yngste børn, som efter eget udsagn bruger den til primært at se film og spille på. Og der findes da også et utal af digitale spil til børn i alle aldre. Ramasjangs app indeholder også en række digitale læringsspil for de mindste, hvor I sammen kan blive klogere på trafik og styrke dit barns motorik. DR har også udviklet Olines computer i samarbejde med Medierådet for børn og unge og Nordeafonden, hvor dit barn i fællesskab med dig kan blive klogere på, hvordan man agerer på nettet.

De fleste børn har et uproblematisk forbrug af digitale spil, men for nogle kan det tage overhånd. Medierådet for Børn og Unge anbefaler, at du som forælder engagerer dig i dit barns forbrug af computerspil.

Det kan du gøre ved at:

  • Vise interesse og stille spørgsmål som:

  • Blive klogere selv:

  • Du kan også: