Børns motoriske udvikling

At bruge sin krop er en vigtig del af dit barns udvikling. Her kan du få inspiration til, hvordan du kan understøtte dit barns motorik.

(Foto: © iStock, Istock)

Det lille barn bruger kroppen til at udforske omgivelserne med og til at skabe kontakt til andre. Det er sjovt at tumle, hoppe, danse, kravle og snurre rundt, men at bruge sin krop er også en vigtig del af børns udvikling. Når barnet bevæger sig, styrker det sin motorik. Fysisk udfoldelse er en vigtig del af barnets udvikling, fordi det gør barnet i stand til at bevæge sig let og ubesværet – også som voksen. Veludviklede motoriske færdigheder skaber fysisk trivsel hos barnet, men øger også dets psykiske og sociale sundhed.

- Fra 0 -7-års alderen er børns nervesystem mest fleksibelt og modtageligt for nye input. Børnene skal lære en masse nye bevægelser, som de kan bygge nye motoriske færdigheder ovenpå. Det fundament skabes af grundbevægelser, som kan være at krybe, kravle, løbe, hoppe, hinke, svinge, gynge, klatre, kaste, gribe, skubbe og trække, siger bevægelseskonsulent hos Rend og hop, Sara Østergaard Jacobsen.

Det 3-6-årige barn

Det 3-6-årige barn udvikler sine motoriske færdigheder på mange punkter. Det bliver bedre til at løbe og hoppe, til at gå på trapper og at klatre, ligesom det bliver bedre til at balancere og for eksempel gå på line. Også finmotorisk udvikler det sig og bliver for eksempel i stand til at gribe på en blyant og bedre til at tegne og måske skrive sit navn. Børn er dog forskellige, og man kan ikke forvente, at alle udvikler sig på helt samme måde. Tag udgangspunkt i dit barn, og lad være med at sammenligne med andre. Husk på, at barnets motoriske udvikling også afhænger af dets størrelse, kropsbygning, temperament, nysgerrighed, muskelspænding – og omgivelsernes påvirkning. Du vil måske også opleve, at barnet i sine første år veksler mellem, at det står stille i udviklingen, eller at dit barn pludselig kan mange ting på en gang.

Det er vigtigt i denne periode af barnets liv at støtte op om dets færdigheder og hjælpe dem videre med tilegnelsen af nye. Vigtigst er det dog, at barnet stille og roligt udvikler sig og er nysgerrigt i samspillet med sine omgivelser. Lad barnet prøve sig frem, og undgå at gøre tingene for dem. Lad det få tid til at øve sig i det, det kan næsten selv. Men vær der til at gribe det ved behov.

At mestre sin krop

Når barnet behersker sin krop, har det nemmere ved at lege med andre børn. Motorisk veludviklede børn har lettere ved at indgå i sociale fællesskaber end børn med motoriske vanskeligheder, da de kan deltage i legen med andre børn uden at koncentrere sig om kropslige begrænsninger og basale bevægelsesmønstre. Samtidig giver det barnet selvværd, når det oplever at kunne mestre sin krop. Det er fantastisk for barnet at opdage, at øvelse gør mester, og det er rart for barnet at føle sig kompetent. Børn, der har en sikker motorik, har samtidig et bedre fundament for indlæring, da de har gode forudsætninger for at kunne koncentrere sig om det, de skal lære, uden at bruge for meget energi på kroppens funktioner.

Du er rollemodel for dit barn

Hos det lille barn sker der en stor motorisk udvikling. For at understøtte denne udvikling er det vigtigt, at barnet møder alsidige motoriske udfordringer. Det lille barn bevæger sig spontant gennem samvær og leg. Det har en naturlig nysgerrighed og motivation til at bruge deres bevægelser og elsker at udforske verdenen gennem sine sanser og sin krop.

Som voksen kan du understøtte denne motivation og derigennem dit barns motoriske udvikling på flere måder. Det lille barn imiterer de voksne, som det omgiver sig med, og derfor er du en vigtig rollemodel for dit barn, når det skal udvikle sig motorisk. Vis dit barn, at det er dejligt at bruge kroppen, og skab begejstring hos dit barn med din stemme og dine bevægelser. Tuml, klatr, løb og hop sammen med dit barn, og lad dit barn smitte med dit engagement.

- Det er vigtigt, at voksne er positive bevægelsesrollemodeller for deres børn, fordi børn kopierer både vores bevægelser, sprog og mimik. Så hvis vi som voksne tænker over at transportere os aktivt ved at gå, løbe, cykle eller tage løbehjulet – og hvis der er for langt, så kan man jo hoppe ud til bilen eller dreje rundt et par gange, inden man sætter sig ind, siger Sara Østergaard Jacobsen. Du kan også understøtte dit barns motoriske udvikling ved at kunne igangsætte lege og aktiviteter, som målrettet stimulerer den sansemotoriske udvikling. - Når vi bevæger os sammen med børnene, så får vi både noget tid sammen med børnene, men de lærer også noget af det, vi laver, og vi får bevæget os samtidig med, siger Sara Østergaard Jacobsen. Og husk: Det handler først og fremmest om at lege og at have det sjovt!

Ramasjang hopper også!

Vi er også vilde med at bevæge os på Ramasjang, så det har vi lavet en hel programserie om. Se Op og Hop herunder.