Få det hele med

Sådan arbejder DR arbejder med tilgængelighed

Få det hele med er mottoet for DR’s arbejde med tilgængelighed. Det handler nemlig om at fjerne barrierer, så alle kan få det fulde udbytte af DR’s tilbud. For mennesker, der har svært ved at høre, se, læse eller forstå, er det afgørende vigtigt, at forhindringer fjernes, men god tilgængelighed gør medieoplevelsen bedre for alle.

Strategiske sigtelinjer

Tilgængelighed som princip: Tilgængelighed medtænkes fra starten i udviklingen af strategier, platforme og tilbud.

Digitalt fokus: Web og mobil er i centrale ny- og videreudvikling af tilgængelighedstilbud – det giver nemlig bedre muligheder for at tilgodese individuelle brugerbehov og løfte kvaliteten.

Højere kvalitet frem for større volumen: DR vil hellere prioritere mindre indhold af høj kvalitet end meget indhold af lavere kvalitet (fx i form af ringe tilgængelighed).

Mest til flest: DR søger efter de bredeste løsninger til at fjerne barrierer, så flest muligt får gavn af indsatsen.

Det bliver bedre og bedre

DR arbejder hele tiden med at minimere eller fjerne forhindringerne og introducerer løbende nye tilbud, der kan være til gavn for så mange som muligt. De bagvedliggende årsager til behovet for hjælp er nemlig mange - og meget forskellige - men den samme type hjælp kan oftest gavne mennesker med vidt forskellige udfordringer. Derfor arbejder DR både med udvikling af det universelle design og med hjælpetjenester, der kan tilgodese særlige behov.

Universelt design – design for alle

Når DR udvikler nye tiltag, sker det med ambition om, at så mange som muligt skal kunne være med. En app eller hjemmeside skal være nem og intuitiv – også for f.eks. blinde. Lydkvaliteten skal være så god, at de fleste kan få det meste med.

Hjælpetjenester til gavn for mange

DR tilbyder fem hjælpetjenester:

  • Undertekster

  • Oplæste undertekster

  • Tegnsprogstolkning

  • Synstolkning

Tjenesterne er hver især til gavn for specifikke målgrupper typisk mennesker med funktionsnedsættelser, men flere af hjælpetjenesterne er samtidig rare at kende for andre. Undertekster er nødvendige for døve og hørehæmmede - og til stor glæde for alle, der vil se videoer uden lyd f.eks. på mobilen, mens man kører bus.

Oplæste undertekster er nødvendige for mange blinde, svagsynede og usikre læsere – og nyttige for børn, der endnu ikke har lært at læse.

Kig dig omkring her på siden og læs mere om hvad de enkelte hjælpetjenester kan, hvem der typisk bruger dem, og hvordan man finder dem.