Få det hele med

Læs hvordan DR arbejder med tilgængelighed

Tilgængelighed handler om at gøre det nemt at få hele udbyttet af DR’s tilbud ved at fjerne de forhindringer, der ligger for den enkelte. DRs tilgængelighedsarbejde retter sig situationsbestemt mod alle DR’s brugere, men for en række målgrupper har tilgængelighedsarbejdet særlig stor betydning: svært ved at høre, svært ved at se, svært ved at læse og svært ved at forstå.

DRs tilgængelighedstjenester skal være med til at nedbryde forhindringerne for brugergrupperne og for alle andre, der har problemer med at benytte DRs tilbud.

DR arbejder med at minimere eller fjerne forhindringer

DR arbejder hele tiden med at minimere eller fjerne forhindringerne og introducerer løbende nye tilbud, der kan være til gavn for så mange som muligt. De bagvedliggende årsager til behovet for hjælp er nemlig mange - og meget forskellige, men den samme type hjælp kan oftest gavne mennesker med vidt forskellige udfordringer.

Derfor arbejder DR både med udvikling af det universelle design og hjælpetjenester til brugergrupper som har behov for dette.

Tilgængelighed som princip - DR arbejder målrettet for at gøre DRs grundprodukter så tilgængelige som muligt, og at tilgængelighed medtænkes fra starten i udviklingen af nye strategier, platforme og tilbud.

Digitalt fokus - Mulighederne for at tilgodese individuelle brugerbehov, og dermed hæve kvaliteten af DRs tilgængelighedstilbud, kan forbedres ved at have web og mobil som hovedfokus i ny- og videreudvikling af tilgængelighedstjenester.

Højere kvalitet frem for større volumen - DR vil hellere prioritere mindre indhold af høj kvalitet end meget indhold af lavere kvalitet (fx i form af ringe tilgængelighed).

Mest til flest - DR søger efter de bredeste løsninger til at fjerne barrierer, således at flest muligt får gavn af indsatsen.

Det universelle design Vi tænker så bredt som muligt og det universelle design er af høj prioritet. Der er løbende fokus på fx at forbedre lydkvaliteten på tv, som gør oplevelsen rigere for hørehæmmede og for alle andre. Læs mere om projektet ”Lyden er vigtig”: https://www.dr.dk/presse/dr-vil-lyde-bedre-paa-tv

En del af det universelle design er også at dr.dk og diverse apps er nemme at tilgå og tilgængelige med en skærmlæser.

Hjælpetjenester til gavn for mange

Medieudviklingen har både skabt nye muligheder og nye forventninger på tilgængeligheds-området. For danskernes generelle medievaner har udviklingen medført, at en endnu større del af befolkningen situationsbestemt har glæde af tilgængelighedstilbud. Derfor sigter DR på følgende:

Ofte kan disse tjenester hjælpe mange forskellige brugergrupper. - Undertekster er uundværlige for døve, de hjælper hørehæmmede og er i det hele taget en glæde for personer, der ser tv i støjende omgivelser. - Et tilgængeligt dr.dk, der kan tilgås med en skærmlæser, samt oplæste undertekster: http://www.dr.dk/service/tilgaengelighed/oplaeste-undertekster, som læsesvage har glæde af, er andre eksempler på tilgængelighedstjenester, som tilkobles originalproduktet.

Her tilgodeses de afgrænsede brugergrupper, som har specifikke behov. Vi tilbyder blandt andet synstolkning og tegnsprog. De særlige tilbud kan gavne flere brugergrupper som tiltaget ”Ligetil – nyheder der er lette at læse" er et eksempel på. Dette tilbud tilgodeser læsesvage og personer som har svært ved at opfatte indhold og forstå kontekst. Personer, som af forskellige årsager er udfordret sprogligt og kulturelt, kan ligeledes have glæde af tilbuddet om letlæselige nyheder: http://www.dr.dk/ligetil

Tilgængelighed kan gavne alle I forbindelse med udvikling af tilgængelighedstiltag søger DR efter de brede løsninger, der tilgodeser mange. Der er imidlertid fuld respekt for de helt særlige behov, som minoriteter kan have. Derfor kan forhindringerne for disse brugergrupper i nogle tilfælde mødes med helt målrettede og afgrænsede tilbud. Dette vil naturligvis fortsat ske, men DR vil løbende afsøge, om der findes andre løsninger på disse brugergruppers behov. Når disse brugergrupper behandles med respekt, og så vidt det er muligt, inkluderes de samme steder som alle andre, kommer tilgængelighedsarbejdet samtidig i højere grad til at gavne alle.

Facebook
Twitter