Vejledning: sådan aktiveres tilgængelighedstjenester med skærmlæser

I denne vejledning kan du læse, hvordan du aktiverer oplæste undertekster og synstolkning med skærmlæser.

På de programmer, der tilbyder oplæste undertekster eller synstolkning, kan disse funktioner slås til direkte i programmets afspiller. Det gøres via menuen ”Tilgængelighedstjenester”, som findes direkte i afspilleren for alle programmer, der tilbyder tilgængelighedstjenester. Når du vil slå en tilgængelighedstjeneste, som fx oplæste undertekster, til for et program, skal du først have åbnet afspilleren. Det gør du blot ved at starte en helt almindelig afspilning af det program, du gerne vil se. Herefter kan du aktivere en tilgængelighedstjeneste for programmet.

De følgende afsnit viser, hvordan dette gøres på computer, iPhone, Apple TV og Android telefon.

Aktiver tilgængelighedstjenester med Jaws skærmlæser i Chrome browseren

Når du befinder dig i afspilleren for et program, skal du først finde knappen, som åbner menuen med tilgængelighedstjenester. Du kan eventuelt vælge at pause afspilningen af programmet, inden du gør dette.

For at finde menuen med tilgængelighedstjenester gør du sådan:

 • Tryk ”b” indtil Jaws læser ”Tilgængelighedstjenester, Knap, sammenfoldet”.

Hvis du oplever, at Jaws ikke kan finde knappen ”Tilgængelighedstjenester”, men bare kører rundt i ring mellem sidens øvrige knapper, betyder det, at der ikke tilbydes tilgængelighedstjenester for dette program.

Når du står, med Jaws, på knappen ”Tilgængelighedstjenester”, gør du sådan:

 • Tryk ”enter”, for at folde menuen med tilgængelighedstjenester ud.

 • Tryk ”Pil Ned”, til Jaws læser den tilgængelighedstjeneste, du ønsker at aktivere. Fx ”OPLÆSTE UNDERTEKSTER, Skift knap”.

 • Tryk ”enter” for at aktivere tilgængelighedstjenesten.

Nu vil afspilningen fortsætte med den valgte tilgængelighedstjeneste aktiveret.

Aktiver tilgængelighedstjenester med VoiceOver skærmlæseren på iPhone

Vær opmærksom på at skærmretningen ændres fra stående til liggende, når du åbner afspilningen af et program. Det betyder, at du skal ”lægge” telefonen ned på siden, så ”hjem” knappen, der normalt findes i bunden af telefonen, nu er ude til venstre.

Når du befinder dig i afspilleren for et program, skal du først finde knappen, som åbner menuen med tilgængelighedstjenester. Du kan eventuelt vælge at pause afspilningen af programmet, inden du gør dette.

For at finde menuen med tilgængelighedstjenester gør du sådan:

 • Svirp mod højre på skærmen, med en enkelt finger, til VoiceOver siger ”Tilgængelighedsfunktioner, Knap”. Knappen ligger som det sidste på siden, når du navigerer med VoiceOver gennem afspilleren.

 • Tryk to gange hurtigt efter hinanden, med en enkelt finger, for at åbne menuen med tilgængelighedstjenester.

 • Svirp mod højre, med en enkelt finger, til VoiceOver læser navnet på den tilgængelighedstjeneste, du vil aktivere fx ”Oplæste Undertekster”.

 • Tryk to gange, hurtigt efter hinanden, med en enkelt finger, for at aktivere tilgængelighedsfunktionen.

Nu vil afspilningen fortsætte med den valgte tilgængelighedstjeneste aktiveret.

Hvis du oplever, at du ikke kan finde knappen ”Tilgængelighedsfunktioner”, betyder det, at der ikke tilbydes tilgængelighedstjenester for dette program.

Aktiver tilgængelighedstjenester med VoiceOver skærmlæseren på Apple TV

Når du befinder dig i afspilleren for et program, skal du først svirpe nedad en gang, med en enkelt finger, på fjernbetjeningens berøringsfølsomme område, så VoiceOver siger ”Info knap”. Nu befinder du dig på en vandret række, med tre knapper, ”Info”, ”Undertekster” og ”Muligheder”. Tilgængelighedstjenesterne finder du under knappen ”Muligheder”. Det gør du sådan:

 • Svirp mod højre, med en enkelt finger, til VoiceOver siger ”Muligheder knap”.

 • Svirp nedad, med en enkelt finger, for at komme ned i rækken af tilgængelighedstjenester, som findes under muligheder. Nu befinder du dig på en vandret række af knapper, hvor du kan vælge de tilgængelighedstjenester, der findes på dette program. Fx ”Fra”, ”Oplæste Undertekster” og ”Synstolkning”.

 • Svirp mod højre eller venstre, med en enkelt finger, til du er på den tilgængelighedstjeneste, du ønsker

 • Aktiver nu den ønskede tilgængelighedstjeneste fx oplæste undertekster ved at trykke på fjernbetjeningens berøringsfølsomme område.

Nu vil afspilningen fortsætte med den valgte tilgængelighedstjeneste aktiveret.

Hvis du ikke kan finde knappen ”Muligheder”, betyder det, at der ikke tilbydes nogle tilgængelighedsfunktioner for dette program.

Aktiver tilgængelighedstjenester med TalkBack skærmlæseren på Android telefon

Vær opmærksom på at skærmretningen ændres fra stående til liggende, når du åbner afspilningen af et program. Det betyder, at du skal ”lægge” telefonen ned på siden, så bunden af telefonen nu peger ud mod venstre.

Når du befinder dig i afspilleren for et program, skal du først have aktiveret panelet med afspilningsfunktioner. Det gør du sådan:

 • Rør ved skærmen, med en enkelt finger, så TalkBack siger ”Klik to gange for at skjule afspilningsfunktioner”.

 • Tryk nu to gange, hurtigt efter hinanden, med en enkelt finger, for at aktivere visning af panelet med afspilningsfunktionerne.

Nu får du vist panelet med de forskellige afspilningsfunktioner. Her skal du finde og aktivere muligheden ”Vælg tilgængelighed”. Det gør du sådan:

 • Svirp mod højre, med en enkelt finger, til TalkBack siger ”Vælg Tilgængelighed”.

 • Tryk to gange, hurtigt efter hinanden, med en enkelt finger, for at aktivere menuen med tilgængelighedstjenester.

Når du har åbnet menuen med tilgængelighedstjenester, kan du vælge at aktivere fx oplæste undertekster. Det gør du sådan:

 • Svirp mod højre, med en enkelt finger, til TalkBack læser navnet på den tilgængelighedstjeneste, du vil aktivere fx ”Ikke markeret, Oplæste Undertekster, Afkrydsningsfelt”.

 • Tryk to gange, hurtigt efter hinanden, med en enkelt finger, for at aktivere tilgængelighedstjenesten.

Nu vil afspilningen fortsætte med den valgte tilgængelighedstjeneste aktiveret.

Hvis du ikke kan finde muligheden ”Vælg tilgængelighed”, betyder det, at der ikke tilbydes nogle tilgængelighedstjenester for dette program.

Facebook
Twitter