Inspiration til din årsplan i indskolingen til skoleåret 2023-24

Her kan du finde DR Skoles nyeste undervisningsforløb til indskolingen, som du kan bruge i skoleåret 2023-2024. Læs med og bliv inspireret!

(© Grafik: Thea Konings)

Om DR Skole

DR Skole laver gratis undervisningsforløb til 0.-9. klasse, som udspringer af DR's univers - især til børn og unge. Forløbene kan tilgås gratis her på DR SKOLE og har ofte elevopgaver, som skal løses analogt, hvor krop og bevægelse er indtænkt.

Du kan både bruge hele forløb eller udvælge de dele af et forløb, som er relevante for din undervisning. Du kan også finde mange andre forløb i vores fagoversigt.

Her kan du læse om DR Skoles nyeste undervisningsforløb til indskolingen.

Undervisningsforløb til indskolingen

(© Grafik: Lea Hytting)

Forløbets titel: Sierra Leones børn

Fag: Understøttende undervisning

Klassetrin: 0. Klasse

Antal lektioner: 7

Undervisningsforløbet sætter fokus på, at oplysning og forståelse skaber fællesskab mellem danske børn og børn fra andre lande. De stærke børnefortællinger fra Sierra Leone kan inspirere danske børn til at lære af børnene fra Sierra Leone og udvikle kompetencer inden for medmenneskelighed, fællesskab og leg. Videoer med børn i Sierra Leone viser anderledes livsbetingelser og forskelle fra danske børn. Samtaler i klassen åbner elevernes øjne for, hvordan børn i Sierra Leone lever, og hvordan børnene er både forskellige fra og ligner dem selv. Opgaver, lege og kreative aktiviteter inviterer børnene til - på en legende måde - at reflektere over kontraster og ligheder mellem deres og andres livsverden.

Forløbet udkommer oktober 2023. Følg med HER.

(© Grafik: Lea Hytting og Johnatan Milo Maibøll)

Forløbets titel: Ramasjang Redder Sommerfuglene

Fag: Natur og teknologi

Klassetrin: 0.-2. klasse

Antal lektioner: 5

Nu kan alle Danmarks børn være med til at hjælpe sommerfuglene – og I kan være med i indskolingen! I DR Skoles materiale 'Ramasjang Redder Sommerfuglene' til natur- og teknologi kan I gøre eleverne nysgerrige på naturen omkring dem og samtidig undersøge sommerfugle i jeres nærområde. Igennem videoer, opgaver og sjove lege lærer børnene, hvad en sommerfugl er, og hvordan den bliver til en sommerfugl. Til sidst skal I undersøge, om I har blomster til sommerfuglene i skolegården.

Find forløbet HER.

(© Grafik: Lea Hytting og Johnatan Milo Maibøll)

Forløbets titel: På sporet af slægten

Fag: Historie

Klassetrin: 3.-4. klasse

Antal lektioner: 3 lektioner

I dette forløb møder eleverne DR Ultra-værterne Inge og Jonas, der gerne vil vide mere om deres slægt og får hjælp af en slægtsforsker. I materialet følger eleverne værterne, mens de lærer, hvordan de selv kan give sig i kast med at undersøge deres egen slægt. I forløbet skal eleverne reflektere over nutidige og historiske spor. Gennem det nære og introducerende arbejde med kilder kan eleverne tilegne en begyndende forståelse af, at fortidens historier bliver skabt på baggrund af analyser og tolkninger af spor. Kulminationen på forløbet munder ud i, at eleverne individuelt skal fortælle en slægtnings historie med udgangspunkt i ét eller flere spor.

Find forløbet HER.