Forbrug af CFC

Til læreren

Trin: Udskoling

Generel lærervejledning

Elevopgaver

Krop og miljø

Danmark har næsten afviklet CFC

Det internationale arbejde med at beskytte ozonlaget startede tilbage i midten af 1980'erne. Siden dengang har Danmark været hurtig til at reducere forbruget af de ozonnedbrydende stoffer - på bare 15 år faldt det med 99 procent.

Selv om andre lande ikke er lige så hurtige som Danmark, ser det faktisk ud til, at problemet er på vej til at blive løst. Dog skal vi under alle omstændigheder helt frem til år 2050, før ozonlaget er fuldt genopbygget.

Krop og miljø

De kemiske stoffer, vi lukker ud i miljøet, påvirker vores liv. Se her, hvordan de kan være skadelige for din krop.

Se Tema

Kilde:
Miljøstyrelsen:
www.mst.dk

Læs også Krop og miljø Se Tema

  1. PCB
  2. Hormonforstyrrende stoffer
  3. Bly
  4. Din hjerne og krop
  5. CFC-gas
  6. Forbrug af CFC
  7. Tobak
  8. Lungekræft