Hormonforstyrrende stoffer

Til læreren

Trin: Udskoling

Generel lærervejledning

Elevopgaver

Krop og miljø

Hvor er de, og hvad de bruges til?

Eksempler på stoffer, vi mistænker for at være hormonforstyrrende:

- Organiske tributyltin-forbindelser: Stofferne bruges i bundmaling til skibe, men der arbejdes på at fjerne dem.

- Dioxiner: Klorholdige stoffer dannes blandt andet ved afbrænding af træ og affald - også selv om det bare er i private pejse og brændeovne.

Krop og miljø

De kemiske stoffer, vi lukker ud i miljøet, påvirker vores liv. Se her, hvordan de kan være skadelige for din krop.

Se Tema

- Phthalater: De anvendes blandt andet til at blødgøre plast. Nogle af dem er på EU's liste over hormonforstyrrende stoffer, og de er forbudt i legetøj til små børn. Men myndighederne arbejder på at begrænse brugen yderligere, for stofferne findes også i fødevarer og kosmetik.

- DDT: Et insektbekæmpelsesmiddel, som har været meget brugt i kampen mod diverse tropesygdomme. Det har været forbudt i mange år, men findes sammen med afarten DDE stadig i naturen.

- PCB: En gruppe af stoffer, der har været brugt som for eksempel isolatorer. Selv om EU allerede i 1985 besluttede at udfase brugen af PCB, så findes de stadig mange steder i naturen.

Kilde: www.mst.dk

Læs også Krop og miljø Se Tema

  1. PCB
  2. Hormonforstyrrende stoffer
  3. Bly
  4. Din hjerne og krop
  5. CFC-gas
  6. Forbrug af CFC
  7. Tobak
  8. Lungekræft