Tema Miljøhistorie

Katalysatorer i biler

Til læreren

Trin: Udskoling

Generel lærervejledning

Elevopgaver

Miljøhistorie

Nye biler i EU kører blyfrit

1. januar 1993 indførte EU et krav om katalysatorer i biler. Men allerede tre år tidligere havde vi i Danmark krævet katalysatorer på nyregistrerede biler.

De fjerner nemlig 90 pct. af de skadelige stoffer i udstødningsgasserne. Derudover kan biler med katalysatorer kun køre på blyfri benzin. Det beskytter yderligere mod den farlige blyforurening.

Miljøhistorie

Hvorfra stammer stoffer som bly og CFC-gasser? Hvad bruger vi dem til, og hvilke konsekvenser kan det have i fremtiden? Følg de kemiske stoffers historie her.

Gå til tema

Kilde: Færdselsstyrelsen.

Tema Miljøhistorie Gå til tema

  1. PCB
  2. FN bekæmper PCB
  3. Bly
  4. Katalysatorer i biler
  5. CFC-gas
  6. CFC-gasser nedbryder ozonlaget
  7. Tobak