Fag: Biologi Og Biologi Udskoling

Hvorfra stammer stoffer som bly og CFC-gasser? Hvad bruger vi dem til, og hvilke konsekvenser kan det have i fremtiden? Følg de kemiske stoffers historie her.

Klipsamlinger

PCB
Bly
CFC-gas
Tobak