Levesteder til debat

I Danmark findes særligt beskyttede naturområder. Men pladsen er trang, og områderne udfordrer landbrug, byer og vejnet, så hvilke områder skal beskyttes?

Kirkeuglen, strandtudsen og hasselmusen er alle truede arter i Danmark, og listen over truede dyr og planter er lang. I alt er der nemlig 4.439 truede eller næsten truede arter i Danmark.

Når arter er truede, handler det oftest om, at deres levesteder forsvinder eller ændres så meget, at de ikke kan bo der.

Både dyr, planter og mennesker skal have plads til at bo på og finde eller dyrke mad, og det betyder, at der bliver kamp om pladsen i Danmark.

Nogle områder i Danmark er særlige naturområder, som er fredede. I sådanne områder er der klare retningslinjer for, hvordan man må bruge naturen.

Det er ikke kun Danmark selv, der bestemmer, hvor og hvor mange fredede områder, der skal være. I EU er det for eksempel bestemt, at nogle områder skal være Natura 2000-områder, som er særligt beskyttede naturområder.

Danmarks areal

I debatten om beskyttelse af naturen og i videoerne ovenfor bliver der nævnt forskellige fagord. Her får du en forklaring på nogle af dem.

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet dækker over de mange forskellige arter, der lever på jorden. Det er dyr, planter og svampe. Jo flere forskellige arter, der findes, jo højere er biodiversiteten.

Man mener, at der lever omkring 10-13 millioner forskellige arter på jorden. I Danmark har vi over 30.000 forskellige arter.

De forskellige arter er afhængige af hinanden, og derfor er det ikke godt, når arter uddør.

Hvad er rødlistede arter?

Rødlisten er en liste over dyr og planter, som er blevet vurderet, om de er truede arter. Rødlisten inddeler arterne i otte kategorier:

’Regionalt uddød’, ’kritisk truet’, ’truet’, ’sårbar’, ’næsten truet’ og ’livskraftig’. De sidste to kategorier er ’utilstrækkelige data’ og ’ikke relevant’.

’Regionalt uddød’ betyder, at arten ikke længere lever på stedet, for eksempel i Danmark, og ’livskraftig’ betyder, at arten har det fint og ikke er truet.

Danmark har lavet rødlister siden 1990, og den nyeste rødliste lige nu er fra 2019. Her er 13.300 arter vurderet, og 4.439 af dem er truet eller næsten truet. Det svarer til 41,6 procent.

Hvad er Natura 2000?

Natura 2000 er særlige områder i EU, hvor naturen bliver beskyttet. Her skal truede og sjældne dyre- og plantearter beskyttes og bevares. Det betyder for eksempel, at man ikke må fælde træerne, eller at landmanden skal have tilladelse fra myndighederne, hvis han for eksempel vil dyrke juletræer i stedet for kartofler.

I Danmark er der 257 Natura 2000-områder, og det svarer til 3.400 kvadratkilometer.

5 fakta om naturens tilstand

DELTAG I DEBATSPILLET

Nu er du klædt på til at deltage i debatten om levesteder. Kom videre til debatspillet 'Skal vi sikre naturen eller byen som levested?' HER.

Andre kilder:

FacebookTwitter