Bogliste: Hans Scherfig

Bøger af Hans Scherfig

1933 - Hvad lærer vi i Skolen? (diverse)

1937 - Den døde Mand (roman)

1938 - Den forsvundne Fuldmægtig (roman)

1940 - Det forsømte Foraar (roman)

1945 - Idealister (roman)

1947 - Om Litografi

1948 - Danmark i Lys og Skygge (diverse)

1949 - Hellas (diverse)

1951 - På vej ind i vandmanden (diverse)

1951 - Rejse i Sovjetunionen (rejseskildring)

1953 - Skorpionen (roman)

1953 - Det befriede Rumænien (diverse)

1958 - Dammen (diverse)

1959 - Den gloende drage over Roskilde (diverse)

1961 - Krigs-ABC (diverse)

1961 - Niels Klims underjordiske rejse, tegnet og genfortalt

1962 - Frydenholm (roman)

1963 - Tre digtere (artikel)

1964 - Den fortabte Abe (roman)

1965 - Naturens uorden (essay)

1965 - Hos kirgiserne (rejseskildring)

1966 - 79 - Årbog (artikel)

1967 - Rumænsk Billedbog (rejseskildring)

1971 - Morgenrødens land (rejseskildring)

1971 - Den fattige mands bil (essay)

1972 - Månen og Trediveårskrigen (essay)

1973 - Tegninger (diverse)

1973 - Butleren og andre historier (noveller)

1973 - Holberg og andre forfattere (essay)

1974 - Det borgerlige samfund og dets institutioner (essay)

1974 - Marxisme, rationalisme, humanisme (essay)

1975 - Journalistik fra 30'erne (artikel)

1977 - En rænkefuld prælat (artikel)

1979 - Den lange dag (artikel)