Fag: Dansk

Værkstedet guider jer igennem den journalistiske proces, fra første idé er tænkt, til sidste punktum er sat.