Det Tredje Rige

Magtens grufulde sprog

Da nazisterne sad på magten, var sproget i høj grad med til at understrege den totale magt, Hitler havde over 'Det Tredje Rige'.

Når føreren holdt taler, besøgte soldater ved fronten eller optrådte på propagandafilm var intet overladt til tilfældighederne. Og der var tænkt over hvert et ord Hitler sagde.

Hjernen bag førerens sprog og optræden var dr. Joseph Goebbels. Han var propagandaminister og en af Det Tredje Riges mest magtfulde ledere. Han forstod at forføre den tyske befolkning, blandt andet i forhold udryddelsen til jøderne.

Kampen om sproget

Sproget er med os, lige fra vi står op, til vi går i seng. Sågar i søvne kan vi vrøvle usammenhængende sætninger. Og vores sprog udvikler sig hele tiden - i takt med at vi bliver ældre og klogere, og ord og dialekter kommer og går. Her kan du komme i nærkontakt med det danske sprog. Temaet bygger på DRs serie 'Kampen om sproget' og kampagnen 'Gang i Sproget' fra Dansk Sprognævn. Dansklærerforeningen har lavet elevopgaverne.

Se Tema

Gradvis indoktrinering

Det skete med ord og begreber som 'untermensch' (Undermenneske), 'überfremden' (Oversvømmet med fremmed indflydelse) og 'verjüdung' (Forjødning).

De blev, sammen med en lang række andre jødefjendske udtryk, en fast del af hverdagen i Tyskland under nazismen, og blev brugt i taler, i aviser på film og i bøger.

Selve udryddelsen af jøderne i KZ-lejrene blev kaldt 'endlösung' - den endelige løsning.

Det Tredje Rige er det hidtil mest grufulde eksempel på brug af magtens sprog. Se linket til højre til Sproglaboratoriets udsendelse 'Hitler forførte med gadesprog'.Klemperers analyse af nazi-sproget
Jøden Victor Klemperer oplevede på egen hånd, hvordan sproget ændrede sig. Det skete i takt med, at nazisterne overtog magten i Tyskland og indførte regler og love, der skulle begrænse jødernes liv - med henblik på at udrydde dem.

Han så, hvordan den menige tyske befolkning efterhånden blev så vant til, at man talte grimt om jøder, at de godtog overgrebene på jøderne.

Klemperer dokumenterede den skræmmende ændring i sproget med en række notater, og hans analyse udkom i 1947 som bog: Det Tredje Riges sprog.

Bogen er oversat til dansk af Knud Lindholm Lau.

Læs mere om Klemperer i linket til højre her for teksten!

Læs også Kampen om sproget Se Tema

  1. Den snakkende mand i Radioavisen
  2. Politik og spin
  3. Det Tredje Rige
  4. Man er Des på Folketingets talerstol
  5. Mestre i politisk sprog
  6. Kend de smarte begreber ...
  7. Stav og sæt tegn
  8. Sådan opdages nye ord
  9. Idoler synger på dansk
  10. DR som sprogbetjent?