Ebbe Kløvedal Reich (1940-2005)

Ebbe Kløvedal Reich blev født i 1940. Efter studentereksamen læste han historie ved Københavns Universitet, men han stoppede for at bruge tiden på at påvirke samfundet politisk.

Det blev i første omgang som journalist. Han kommenterede, kritiserede og debatterede især udenrigspolitiske spørgsmål. Fra 1965-67 som redaktør af det venstreorienterede tidsskrift Politisk Revy.

Engagement i hele verden

I slutningen af 1960'erne slog den nye ungdomskultur igennem. Det var en ungdomskultur, hvor engagement i hele verdens politiske situation var en selvfølgelighed. Man troede på, at samfundet skulle og kunne ændres.

Ebbe Kløvedal Reich var fx involveret i demonstrationerne mod Vietnam-krigen. Han var også en af dem, der talte varmt for, at forbuddet mod at ryge hash skulle ophæves.

Fra 1967-69 var han højskolelærer ved Askov Højskole. Her kunne han påvirke den danske ungdom med sine holdninger.

Kollektivet Kløvedal

Men han flyttede tilbage til København, fordi det var her, at alt det nye skete. I 1969 blev klanen "Kløvedalerne" stiftet omkring kollektivet "Maos Lyst".

Det var en gruppe unge mennesker, der alle troede på de samme ideer om fællesskab og en bedre verden. De tog det samme efternavn for at fastslå deres familieskab.

Navnet Kløvedal kom fra deres yndlingsbog, "Ringenes Herre" af Tolkien. Kløvedal er navnet på en af elvernes idylliske og fredfyldte dale.

Ebbe Kløvedal

Marxist og kristen

Ebbe Kløvedal Reich bevægede sig i de følgende år fra det samfundskritiske over i blødere holdninger omkring fred, kærlighed og fællesskab.

Han erklærede sig politisk for marxist, og snart efter erklærede han sig også for kristen. To ting, der ellers modsiger hinanden, fordi marxismen ikke anerkender det religiøse.

Men for Kløvedal Reich var både marxismen og kristendommen udtryk for troen på fællesskab og næstekærlighed.