Elevopgaver - Den gode familie - udskoling

Elevopgaver 1-3:
Elevopgaverne henvender sig til udskolingen i fagene dansk og samfundsfag.

Opgave 1:

Se klippet:

Spørgsmål:

 • Hvad siger børnene i klippet om dét med at have to forældre af samme køn? Diskutér, hvorfor I tror, at de siger, som de gør.
 • Forestil jer, at I selv voksede op i en familie med to fædre eller to mødre. Hvordan tror I, det ville være, at høre andre børn synes, at jeres familie var ”sær”, ”speciel” eller ”underlig”?
 • Hvilker normer om familier samt om fædre og mødre kommer til udtryk i klippet? Diskutér, hvilken rolle journalisterne, der har tilrettelagt klippet til TV Avisen, har i forhold til formidling af bestemte normer om familier og kønsroller.
 • Klippet blev bragt i TV Avisen i forbindelse med, at det blev muligt for homoseksuelle at adoptere børn. Undersøg, hvordan det forholder med homoseksuelles rettigheder i Danmark i forhold til adoption, giftemål, kunstig befrugtning mm. Brug fx hjemmesiden www.lgbt.dk.

Opgave 2:

Se klippene:

Spørgsmål:

 • Hvilke værdier om ”den gode familie” kommer til udtryk i de forskellige klip?
 • Hvilke tendenser i samfundet i Danmark i dag, tror I, påvirker vores syn på, hvad der er en god familie?
 • Skriv en artikel, hvor I debatterer de værdier og vilkår, der påvirker familier i dag i Danmark, og de udfordringer I mener følger med disse.

Opgave 3:

Se klippet:

Spørgsmål:

 • Hvilke fordele og ulemper fortæller børnene og moderen om dét at være venner med hinanden på Facebook?
 • Nogle mener, at børn og unge har ret til at have sit eget privatliv, hvor forældrene ikke blander sig, fx på Facebook eller på mobiltelefonen? Hvad tænker I om det?
 • Hvilke gode grunde kan der være til, at ens forældre holder øje med, hvad man laver på Facebook eller på sin telefon?
 • Hvad kan man gøre, hvis man har nogle forældre, som man synes, blander sig for meget på Facebook eller overskrider ens grænse for, hvad man synes er privat? Kom med en række forslag til, hvad man kan sige eller gøre.