Elevopgaver - Familieformer - indskoling

Elevopgave 1:
Elevopgaven henvender sig til indskolingen i faget dansk.

Opgave 1

Se klippet:

Spørgsmål:

Tag et stykke papir og lav en tegning, der vise alle de personer, der er med i den familie, I hører om i klippet.

  • Hvad betyder det, at forældrene har adopteret nogle børn fra et andet land?
  • Hvorfor tror I, det kan være, at børnene ikke skulle bo i Somalia mere?
  • Kender I selv nogen børn eller voksne, der er adopterede? Hvor er de født henne?
  • I klippet hører I om en adoptivfamilie. Hvilke andre slags familier kender I?
  • Gå ind på www.kroppelop.dk og klik på figuren på forsiden, som står på nogle cirkler. Her kan du lave et billede, der viser alle dem, du selv er i familie med. Gem og print billedet og brug det til at fortælle de andre i klassen bagefter om din egen familie.