Elevopgaver - Familieformer - udskoling

Elevopgaver 1-3:
Elevopgaverne henvender sig til udskolingen i fagene dansk og samfundsfag.

Opgave 1:

Se klippene:

Spørgsmål:

De to par, som I hører om i klippene, har begge fået børn gennem kunstig befrugtning. Tal om, hvad I mener, at ”kunstig befrugtning” betyder. Slå derefter ordet ”kunstig befrugtning” op i leksikonnet ”Sexikon” på www.sexfordig.dk og tjek om I har forstået det rigtigt.

I den ene familie kender barnet sin far, og i den anden familie er der ingen fædre, men det man kalder en ”anonym sæddonor”. Diskuter hvilke dilemmaer, der kan være i forhold til de valg, som de to familier har gjort for at kunne få børn. Find eksempler på dilemmaer ud fra det, som I hører om i klippene og suppler med jeres egne overvejelser.

I begge klip bliver der talt om, at der kan være nogle særlige forestillinger om, hvad der er en ”rigtig” eller ”ideel familie”, som de konkrete familier adskiller sig fra.

  • Hvordan mener I, at flertallet i Danmark opfatter, at en ”rigtig” familie skal være eller se ud? Hvordan tror I, at det er for de familier, som adskiller sig fra dette, for eksempel de to familier, som vi hører om her?
  • Hvordan tror I selv, at I reagerer, når I møder familier, der på forskellige måder er anerledes end for eksempel jeres egne?

Opgave 2:

Se klippet:

Spørgsmål:

I klippet fortælles det, at flere og flere kvinder bevidst vælger ikke at få børn. Hvilke forklaringer giver fremtidsforskeren på det?

  • Hvilke reaktioner har kvinden i klippet fået på, at hun ikke vil have børn? Hvorfor tror I, at folk reagerer sådan? Hvordan tror I, at det er for kvinden og hendes mand, når de skal forklare deres valg til andre?
  • Andre familier vil måske gerne have børn, men kan ikke. Hvilke grunde kan der være til, at man som mand eller kvinde ikke kan få børn?

Opgave 3:

Se klippene:

I 2011 offentliggjorde Børnerådet resultatet af en Børnepanelundersøgelse om synet på en rigtig familie blandt elever i 5. klasse (se www.brd.dk ). Undersøgelsen viste, at de fleste børn mener, at en ”rigtig” familie, er en familie, der består af en far og en mor og deres biologiske børn, der bor sammen. Børnenes syn på den ”rigtige” familie, fortæller noget om de ”idealer” eller ”normer” for familier, som er gældende i Danmark i dag. Mange børn i Danmark vokser imidlertid op i familier, der ser ud og er sammensat på andre måder.

Spørgsmål:

  • Hvor mange forskellige måder at være familie på kender I?
  • Lav en oversigt, hvor I inddrager eksemplerne fra klippene og andre, som I kan komme i tanke om.
  • Hvilke af familieformerne i jeres oversigt, ligner dét ideal om den ”rigtige” familie, som blev beskrevet af børnene i Børnerådets undersøgelse. Er det mange eller få af familieformerne?
  • Idealer eller normer om familier er påvirket af den tid og det samfund, man lever i. Diskutér om I tror, at børns tanker om, hvad der er en ”rigtig” familie vil ændre sig i fremtiden?
  • Hvilke tanker har I selv om, hvordan jeres egen familie kunne være i fremtiden?