Elevopgaver - Globalt - udskoling

Elevopgaver 1-3:
Elevopgaverne henvender sig til udskolingen i fagene dansk og samfundsfag.

Opgave 1:

Se klippene:

Spørgsmål:

 • Hvilke tanker har Tuba og Mehmet om dét at skulle giftes og have en familie sammen?
 • Hvad tror I, at deres forældre og familie betyder for Tuba og Mehmet?
 • Forestil jer, at Tuba og Mehmet havde villet noget andet, end deres forældre ønskede, fx vente med at blive gift eller ønsket at blive gift med en anden end en tyrker. Hvordan tror I, at det ville være for dem?
 • Hvad tror I, at jeres egen forældre forestiller sig skal ske for jer, når I bliver voksne og måske skal have jeres egne familier? Hvad tænker I om det?
 • Undersøg hvor mange muslimer, der bor i Danmark. Nogle muslimer kan have rødder i andre lande, ligesom Mehmet og Tuba. Hvilke lande kan det fx være? Hvilke årsager kan der være til, at deres familier er flyttet til Danmark?

Opgave 2:

Se klippene:

Spørgsmål:

 • Hvad fortæller Vanee og Mulle om kærester, drenge, piger og betydningen af at blive gift inden for det tamilske samfund i Danmark?
 • Er der noget i det, som Vanee og Mulle fortæller, som overrasker jer? Er det noget af det, som de fortæller, som I kan genkende fra jeres egne liv?
 • Hvilke udfordringer i forhold til familieliv kan man have, når man vokser op i Danmark og samtidig har rødder i en anden kultur?
 • Undersøg hvor mange tamiler, der bor i Danmark. Hvor kommer de oprindeligt fra? Hvorfor er de flyttet til Danmark? Hvad er deres religion?

Opgave 3:

Se klippet:

Spørgsmål:

 • Hvilke tanker har eleverne i 9.a om det at skulle giftes og have sin egen familie i fremtiden?
 • Nogle af eleverne siger, at man helst skal giftes med én, der er ligesom sig selv (fx i forhold til religion). Hvad tænker I om det? Hvilke fordele kan der være ved, at blive gift med én, der ligner en selv? Hvilke ulemper kan der eventuelt være?
 • Tror I, at eleverne i 9. klasse på jeres egen skole, har nogle af de samme tanker som de elever, I ser i filmklippet? Hvordan er eleverne på jeres skole eventuelt anderledes?