Elevopgaver - Historisk - udskoling

Elevopgaver 1-3:
Elevopgaverne henvender sig til udskolingen i fagene dansk, historie og samfundsfag.

Opgave 1:

Se klippet:

Spørgsmål:

 • Hvilke udfordringer om børnepasning og arbejde fortæller kvinder om?
 • Hvilke overvejelser har kvinderne om dét at have et arbejde i forhold til dét at være hjemme og passe deres børn?
 • Hvilke tanker om en ”god” eller ”rigtig” familie kommer til udtryk i interviewene med kvinderne
 • Tror I, at kvinder i dag har de samme overvejelser om dét at enten arbejde eller passe børn, som kvinderne havde i 1963? Begrund jeres svar.

Opgave 2:

Hør klippet:

Spørgsmål:

Klippet er en optagelse fra 1963, hvor en skoleklasse og deres lærer fx taler om, hvad en familie er, hvilke forskellige familieformer, der findes, og hvilke fordele og ulemper der er ved ikke at have børn.

 • Hvilke normer om ”den rigtige familie” kommer til udtryk i klippet?
 • Synes I, at de ting, som læreren eller eleverne siger, er meget anderledes, end det man ville sige i dag? Hvad er anderledes, og hvad er eventuelt ikke anderledes?
 • Hvad tror I, at læreren i radioklippet gerne vil have, at eleverne skal lære om familier?
 • Forestil jer, at I er lærere for en 5. klasse, som skal have om familier i skolen. Diskuter, hvad I synes, det vil være vigtigt, at de skal lære, og hvordan I gerne vil lære dem det.
 • Hvis I får mulighed for at undervise en 5. klasse i virkeligheden, kan I optage det og bagefter lytte til det på samme måde, som I gjorde med det historiske radioklip. Diskuter efterfølgende, hvilke normer om familier, der kom til udtryk i jeres egen undervisning.

Opgave 3:

Se klippet:

Spørgsmål:

 • Beskriv de levevilkår for familien, som vi hører om i klippet (bolig, økonomi, kønsroller, antal børn mv.). Hvordan tror I, at levevilkårene påvirker deres måde at leve på i familien? Hvilke udfordringer giver de familien? Giv eksempler på dette ud fra det I hører i klippet.
 • Hvordan er familiens levevilkår anderledes i forhold til en typisk familie i Danmark i dag?
 • Forestil jer, at I skal lave en reportage til TV, der skal vise levevilkårene i en typisk familie i Danmark i dag og de udfordringer, familien oplever. Hvad skulle reportagen vise?
 • Lav evt. reportagen som et rollespil og optag den som en film, fx på mobiltelefonen. Vis efterfølgende filmen for de andre i klassen og diskuter de udfordringer, I hver især har valgt at vise.