Elevopgaver - hvad er en flygtning?

Indskoling

1

Se klippet Hvad er en flygtning? i plenum i klassen.

Hvorfor tror I, at nogen mennesker bliver nødt til at flygte fra det land, de bor i?

Kender I nogle mennesker, der har været nødt til at flygte fra det land de kommer fra?

Hvad kan være svært ved at flygte fra det land, man kommer fra?

Forklar med jeres egne ord, hvad det vil sige at være flygtning.

Hvad vil det sige, at der er krig i et land?

Kender I nogle lande, hvor der er krig?

2

Hvorfor arbejder drengen som frisør i stedet for at gå i skole?

Kan man i Danmark gøre noget for at hjælpe en dreng som ham, der er med i dette klip?

Hvilket arbejde kunne du lave, hvis du var flygtet og ikke kunne gå i skole? Fremlæg eventuelt dit svar for dine klassekammerater.

3

Beskriv, hvordan og hvor længe Anush, hendes mor, far og lillebror boede på asylcentret.

Forestil jer, at I skulle flygte til et andet land, hvor I ikke forstod sproget og kulturen. Hvad tror I, de største udfordringer ville være?

Anush fortæller om glæden ved at gå i skole, også mens de boede på asylcentret. Hvorfor er det vigtigt, at børnene hurtigt kommer i skole?

Mellemtrin

1

Hvorfor tror I, at nogen mennesker bliver nødt til at flygte fra det land, de bor i?

Kender I nogle mennesker, der har været nødt til at flygte fra det land de kommer fra?

Hvad kan være svært ved at flygte fra det land, man kommer fra?

Forklar med jeres egne ord, hvad det vil sige at være flygtning. Forklar hvad det vil sige at være migrant. Forklar hvad det vil sige at være asylansøger.

Hvad vil det sige, at der er krig i et land?

Kender I nogle lande, hvor der er krig lige nu?

Hvilke andre grunde end krig kan der være til, at mennesker flygter?

2

Hvor befinder vi os på jordkloden? Brug et atlas eller internettet til at vise, hvor Sydsudan ligger.

Hvor langt er der fra din by og ned til Sydsudan? Brug et atlas eller internettet til at beregne distancen.

Hvis du skulle rejse fra din hjemby til byen Juba i Sydsudan, hvilke transportmidler skulle du så bruge? Ville du komme igennem lande, hvor der er konflikt lige nu?

Lav en liste over de lande med konflikt, som du ville skulle rejse igennem, hvis du tog rejsen fra Danmark til Sydsudan i bil.

Hvad hedder drengen i klippet, og hvad vil han gerne uddanne sig til?

Tror du, det er muligt for drengen en dag at få det arbejde, han gerne vil have?

Hvad vil du gerne arbejde med, når du bliver voksen?

3

Se klippet ”Abid er flygtet alene til Danmark”. Abid er et af de ca. 300 flygtningebørn, der hvert år flygter alene og kommer til Danmark.

Skriv stikord ned til hans beskrivelse af ruten fra Irak til Danmark.

Hvorfor tror I, turen tog så lang tid?

Abid mener ikke, han kunne vælge andet end at flygte. Hvorfor? Og er I enige?

Abid er flygtet uden sin familie og er helt alene i Danmark. Alligevel vil han ikke tilbage. Hvad fortæller det om det Irak, han er flygtet fra?

4

Beskriv, hvordan og hvor længe Anush, hendes mor, far og lillebror boede på asylcentret.

Er forholdene gode nok at tilbyde familier, der søger asyl i Danmark? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Forestil jer, at I skulle flygte til et andet land, hvor I ikke forstod sproget og kulturen. Hvad tror I, de største udfordringer ville være?

Anush fortæller om glæden ved at gå i skole, også mens de boede på asylcentret. Hvorfor er det vigtigt, at børnene hurtigt kommer i skole?