Elevopgaver - hverdag i en flygtningelejr

1

Besvar spørgsmålene i plenum i klassen:

Hvorfor bor Khawla og hendes familie i en flygtningelejr?

Hvad tror du er den største forskel på at bo hvor du bor, og der hvor Khawla bor?

I filmen om Khawla og livet i flygtningelejren ser du, at Khawla hjælper meget til i lejren. Har du nogle opgaver og pligter derhjemme? Hvad er konsekvenserne af, at Khawla ikke går i skole?

Hvordan synes du, Khawlas fremtid ser ud? Begrund dit svar.

2

Ahad er flygtet fra en grusom krig i Syrien. Hun oplevede noget forfærdeligt. Hvad var det?

Ahad bor i en flygtningelejr i Libanon. Det er farligt. Hvorfor er det farligt?

Ahad går i skole og tegner en fugl, som symboliserer fred. Hvordan ville du tegne et symbol på fred? Alle i klassen kan for eksempel tegne et fredssymbol og hænge det op på en væg.

Ahad siger, at tegningerne hjælper hende til at glemme krigen og bare være barn. Overvej, hvad Ahad mener med det.

Undersøg, hvem der driver og finansierer flygtningelejre i Syrien, Jordan og Tyrkiet.