Elevopgaver - ny i Danmark

Til læreren

Til læreren

Trin: Alle trin

Fag: Dansk, samfundsfag

Kolofon

Temaet er lavet i samarbejde med Unicef, Røde Kors, Red Barnet, Dansk Flygtningehjælp og Flygtningebørn.dk med støtte fra Egmontfonden.

Indskoling

1

Se klippene ”Nye klassekammerater” og Ronja skaber venner på tværs.
Arbejd med spørgsmålene nedenfor.

Spørgsmål til klassen

Har du nogen gange været ny et sted? Det kan være til spejder, fodbold, i SFO eller i skolen? Hvordan var det?

Hvad kan man som klasse gøre, hvis man får en ny elev i klassen?

Hvad kan du gøre, hvis der kommer en ny elev i klassen?

Flygtningebørn

Forestil dig, at du bliver nødt til at flygte fra dit land. Helt alene. Det er virkeligheden for nogle af de børn, der medvirker i TV-dokumentarerne, som du kan se på dette tema om flygtningebørn.

Se Tema

Hvad kan man egentlig spørge ind til, hvis man får en ny klassekammerat, der har oplevet krig og flugt?

Klassen kan eventuelt lave en liste med aktiviteter og ting, man skal huske på, når der kommer en ny elev i klassen.

Mellemtrin

1

Se dokumentarfilmen Den første tid.

Skriv et kort resumé om filmen, hvor du genfortæller det vigtigste af handlingen. Overvej ”hvem”, ”hvad”, ”hvor”, ”hvornår”, ”hvordan” og ”hvorfor”. Brug dine egne ord.

2

Hvad i filmen gjorde størst indtryk på dig, og hvad undrer du dig mest over? Skriv hele sætninger. Sæt dig sammen med nogle fra klassen og gennemgå dine punkter. Kan de svare på dine spørgsmål? I skal vælge tre punkter, som I præsenterer for klassen.

3

Se klippene fra DRs arkiv og forklar med egne ord forskellige begreber i flygtningedebatten.

Detektor forklarer: Hvad er en flygtning?

Flygtningebørn skal have værger
Emrad er uledsaget flygtningebarn

Favad drømmer om at få mor og søskende familiesammenført

Redegør for begreberne:

Familiesammenføring

Uledsagede flygtningebørn

Værge

Opholdstilladelse

Asyl

FN’s flygtningekonvention

Læs også Flygtningebørn Se Tema

  1. Lærervejledning - udskoling
  2. Alle børn har ret
  3. Elevopgaver - hvad er en flygtning?
  4. Hvad er en flygtning?
  5. Hverdag i en flygtningelejr
  6. Ny i Danmark
  7. Børnekonventionen