Elevopgaver - ny i Danmark

Indskoling

1

Se klippene ”Nye klassekammerater” og Ronja skaber venner på tværs. Arbejd med spørgsmålene nedenfor.

Spørgsmål til klassen

Har du nogen gange været ny et sted? Det kan være til spejder, fodbold, i SFO eller i skolen? Hvordan var det?

Hvad kan man som klasse gøre, hvis man får en ny elev i klassen?

Hvad kan du gøre, hvis der kommer en ny elev i klassen?

Hvad kan man egentlig spørge ind til, hvis man får en ny klassekammerat, der har oplevet krig og flugt?

Klassen kan eventuelt lave en liste med aktiviteter og ting, man skal huske på, når der kommer en ny elev i klassen.

Mellemtrin

1

Se dokumentarfilmen 'Den første tid'.

Skriv et kort resumé om filmen, hvor du genfortæller det vigtigste af handlingen. Overvej ”hvem”, ”hvad”, ”hvor”, ”hvornår”, ”hvordan” og ”hvorfor”. Brug dine egne ord.

2

Hvad i filmen gjorde størst indtryk på dig, og hvad undrer du dig mest over? Skriv hele sætninger. Sæt dig sammen med nogle fra klassen og gennemgå dine punkter. Kan de svare på dine spørgsmål? I skal vælge tre punkter, som I præsenterer for klassen.

3

Se klippene fra DRs arkiv og forklar med egne ord forskellige begreber i flygtningedebatten.

Redegør for begreberne:

  • Familiesammenføring

  • Uledsagede flygtningebørn

  • Værge

  • Opholdstilladelse

  • Asyl

  • FN’s flygtningekonvention