Elevopgaver - Skilsmissefamilien - mellemtrin

Elevopgaver 1-3:
Elevopgaverne henvender sig til mellemtrinnet i faget dansk.

Opgave 1:

Se klippene:

Spørgsmål:

 • Hvad fortæller Sally og Mathielde om dét at bo på skift hos deres forældre?
 • Hvad fortæller Mathieldes mor er svært ved ikke at være sammen med sin datter altid?
 • Familier, der bliver skilt og som har børn, kan lave meget forskellige ordninger i forhold til, hvor meget børnene er sammen med de forskellige forældre. Nogle børn bor kun hos den ene forældre, andre bor mest hos den ene og mindre hos den anden, og andre igen bor lige meget hos begge.
 • Hvordan tror I, at man finder ud af, hvad der er det bedste ordning for ens familie?
 • Skriv en historie om et barn på din egen alder, hvis forældre bliver skilt.

Opgave 2:

Se klippet:

Spørgsmål:

 • Hvordan skal Josefine holde sin konfirmation?
 • Hvad, synes I, er godt ved den måde, hun skal holde sin konfirmation på? Hvad, synes I ikke, er så godt?
 • Hvilke andre situationer end konfirmationer, kan være svære eller besværlige, hvis man vokser op i en skilsmissefamilie? Hvad gør man fx med børns eller forældres fødselsdage, juleaften, sommerferie eller andet?
 • Kender I eksempler på skilsmissefamilier, hvor forældrene godt ville kunne være med til konfirmationer, juleaften eller lignende? Hvorfor tror I, at de kan det? Hvad tror I, at det betyder for børnene?
 • Forestil jer, at I selv blev skilt, når I blev voksne. Hvad, ville I så synes, var vigtigt i forhold til de børn, som I måske havde?

Opgave 3:

Se klippene:

Spørgsmål:

 • Hvilke problemer fortæller børnene om det med at føle sig i klemme mellem de to forældre eller at have forældre, der ikke har så meget kontakt?
 • Hvem tror I, at børnene snakker med om deres tanker og følelser og forældrenes skilsmisse?
 • Mange børn savner nogen at tale med om deres forældres skilsmisse. Undersøg hjemmesiderne www.morogfarskalskilles.dk og www.boernenettet.dk , der begge har en brevkasse, som børn kan skrive til. Find eksempler på, hvad børn skriver om skilsmisser og på de råd, som de får.