Elevopgaver - Skilsmissefamilien - udskoling

Elevopgaver 1-4:
Elevopgaverne henvender sig til udskolingen i fagene dansk og samfundsfag.

Opgave 1:

Se klippene:

Spørgsmål:

 • Hvad fortæller børnene i de to klip om dét, at de bor på skift hos deres forældre?
 • Hvilke fordele og ulemper kan der være for børn og voksne i forhold til en aftale om, at barnet bor på skift hos deres forældre?
 • Børn har ret til at blive hørt, når deres forældre skal skilles. Gå ind på Børnerådets hjemmeside til børn og unge på www.boerneinfo.dk og find ud af, hvad det betyder, at man har ”ret til at blive hørt”.

Opgave 2:

Se klippet:

Spørgsmål:

 • Hvad fortæller børnene om dét at få en ny familie, fx nye søskende eller forældres nye kærester?
 • Hvilke gode ting kan der være ved, at man får en ny familie eller nye familiemedlemmer?

”Pap-familie”, ”bonus-familie”, ”dele-familie” eller ”ekstra-familie”? Man kan beskrive sin nye familie med mange forskellige ord.

 • Hvad synes I, at de forskellige ord signalerer?
 • Hvilke ord, ville I selv synes, var bedst at bruge, hvis det handlede om jeres egen familie?

Opgave 3:

Se klippet:

Spørgsmål:

 • Hvad er en ”kernefamilie”?
 • Hvorfor tror I, at børnene drømmer om at have en kernefamilie i stedet for forældre, der er skilt?
 • Hvilke forskellige grunde, tror I, at der kan være til, at forældre vælger at blive skilt i stedet for at blive ved med at bo sammen?
 • Hvor mange børn i Danmark, tror I, har forældre som er skilt? Undersøg, hvordan I kan svare på spørgsmålet ved hjælp af forskellige kilder fra internettet. Hvilke kilder giver jer de mest troværdige svar?
 • Hvordan tror I, at det vil være i fremtiden i Danmark i forhold til antal børn, der oplever skilsmisser? Tror I, at det vil blive mere eller mindre almindeligt? Begrund jeres svar.

Opgave 4:

Se klippene:

Spørgsmål:

 • Hvilke forskellige problemer fortæller børnene om i forhold til det, at deres forældre er skilt?
 • Hvem tror I, at børnene snakker med om deres tanker og følelser om forældrenes skilsmisse?

Mange børn savner nogen at tale med om deres forældres skilsmisse. Undersøg hjemmesiderne www.morogfarskalskilles.dk og www.boernenettet.dk, der begge har en brevkasse, som børn kan skrive til.

 • Find eksempler på, hvad børn skriver om skilsmisser og på de råd, som de får.