Emil Bønnelycke (1893 - 1953)

Emil Bønnelycke var en del af den generation, som efter 1. verdenskrig oplevede, hvordan de gamle borgerlige værdier var smuldret. Tilbage var en tomhed, der både kunne opleves som et tab og som en frihed. Emil Bønnelycke valgte det sidste. Han så tomheden som en mulighed for at begynde forfra, uden at tage hensyn til fortidens oplevelser og normer.

Bønnelycke blev født i 1893 og blev uddannet som kontorist hos DSB. Han arbejdede også en tid som journalist, men det var som digter, han fandt sit kald.

Efter 1. verdenskrig samlede han en gruppe unge kunstnere omkring sig, blandt andet Tom Kristensen. Kunstnerne skrev og diskuterede digte. De optrådte også sammen ved digtoplæsninger, der var store tilløbsstykker.

Emil Bønnelycke havde sans for at optræde, så ingen kunne undgå at lægge mærke til ham. Ved en berømt digtoplæsning i 1919 læste han sit digt om Rosa Luxembourg, en tysk revolutionær, der var blevet skudt samme år.

Han afsluttede oplæsningen med at fyre pistolskud af. Det betød, at oplæsningsaftenen - og digtene - blev diskuteret og husket af alle.

Folk havde brug for fest og farver i 1920'erne, efter krigen, og Emil Bønnelycke så verden som et sted, hvor alt var muligt. Med store armbevægelser og store ord blev han tidens hotteste digter. Hans digtsamlinger priste energien, livet og kompromisløsheden. Det var opskriften på en bestseller i de år.

Forfatteren Emil Bønnelycke i sine ældre år.

I slutningen af 1920'erne skiftede han fuldkommen stil. I stedet for at besynge livets vilde skønhed, gik han nu over til at prise moral og død. Det blev også døden for hans forfatterskab, og hans popularitet forsvandt fuldstændigt.