Fag: Dansk, Understøttende undervisning Indskoling, Understøttende undervisning Mellemtrin, Sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab Indskoling, Sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab Mellemtrin, Dansk Indskoling, Dansk Mellemtrin Og Samfundsfag Mellemtrin

Kan man have to mødre i stedet for én far og én mor? Mød forskellige familier med meget forskellige familieformer.

Klipsamlinger

Den gode familie
Familieformer
Skilsmissefamilien
Globalt
Historisk