Forfatterskab: Broby-Johansen

Hvor Broby-Johansens samtidige i deres digte hyldede livets muntre overflade, havde han et helt andet ærinde. For ham skulle kunst ikke være underholdende. I stedet skulle kunsten fortælle om den barske virkelighed.

Broby-Johansen havde et stærkt socialt engagement, og det kommer tydeligt frem i hans digte. Digtene beskriver storbyens skyggesider. I en knap, opremsende stil fremstiller han gruopvækkende og frastødende begivenheder som abort, prostitution, voldtægt, slagsmål og mord.

Han sætter selv nye ord sammen for at ramme den stemning, han vil udtrykke. Alle overflødige ord er fjernet, og linjerne står som overskrifter. Som læser må man selv sætte meningen sammen ud fra de løsrevne sætningsdele, han giver.

Protestskrig fra kunstnerens indre

Alle ordene i hans digte står fremhævet med store bogstaver. Det understreger den effekt af et protestskrig, som hans digte skulle være. Digtene kommenterer ikke det grufulde, men det er heller ikke nødvendigt.

Da han i retten skulle forsvare sin digtsamling "Blod", sagde han, at et ekspressionistisk kunstværk ikke var 'en Skildring eller afbillede af et eller andet'. Kunstværket skulle i stedet være et udtryk for en indre nødvendighed, det som kunstneren ikke kunne lade være med at udtrykke.