Forfatterskab: Hans Scherfig

Flittig samfundskritiker

Kritikken af samfundet var den væsentligste drivkraft bag Hans Scherfigs forfatterskab.

Han betragtede det rutineprægede, borgerlige liv som et fangenskab, og det forsøgte han at vise med sine romaner.

Fængslende liv

I romanen "Den forsvundne fuldmægtig" beskrev han, hvordan en god og agtværdig borger pludselig indså, at hans liv var et fængsel.

Men da han prøvede at bryde fri af det, viste det sig, at han ikke kunne finde ud af at leve uden for det.

I "Det forsømte forår" viste Scherfig, hvordan skolen bar en stor del af skylden for, at mennesket ikke kunne finde ud af at leve et frit liv.

Han fremstillede lærerne som diktatorer og skolen som et sted, der ensrettede børnene og kvalte alt liv.

Advarede mod fascisme

Med nazisternes magtovertagelse i Tyskland fik Scherfig et mere alvorligt mål for sin satire og samfundskritik.

I romanerne "Idealister" og "Frydenholm" viste han, hvordan ensretningen af et folk og et uselvstændigt liv i sin yderste konsekvens førte til fascisme.