Forfatterskab: Per Højholt

Det gennemgående for Per Højholts forfatterskab er hans interesse for sproget. Han undersøger den mening - eller mangel på mening - som sproget skaber.

I hans sproglige eksperimenter, som digtene kan kaldes, mister ordene deres sædvanlige betydning. Eller de bliver helt tømt for betydning. På den måde vil Per Højholt nedbryde fastlåste forestillinger om, hvordan verden hænger sammen.

Per Højholt mener, at det er et gammeldags synspunkt, at tekster nødvendigvis skal handle om noget. I stedet skal digtet være udfyldning af tiden, et ophold der får læseren til at være opmærksom på, at han lever. Hans værker er derfor en leg med ord og betydninger, der skal få læseren til at rette sin opmærksomhed mod den tid, der bliver brugt på at læse digtet.

Med "Gittes monologer" fra 1981 brød Per Højholt igennem til et bredere publikum. I monologerne ironiserer han over den moderne velfærdsdansker. Figuren Gitte er en helt almindelig dansk husmor, som han lader snakke løs om alt mellem himmel og jord. Gitte har en holdning til alt, fx nationen, naturen, Strøget og kærligheden, selv om hun ikke ved ret meget om tingene.

Per Højholts forfatterskab er båret af humoren, men bag den morsomme overflade ligger filosofiske spørgsmål og sproglige eksperimenter, der stiller spørgsmål ved meningen med tilværelsen, kunsten og ikke mindst sproget.