Forfatterskab: Ib Michael

Ib Michaels bøger er farvestrålende fortællinger om liv, død og kærlighed og rejselyst. Han henter stoffet fra sine mange rejser til eksotiske steder som Tibet, Kina og Latinamerika. Det tilføjer hans værker mystiske og magiske elementer, som gør dem til noget helt for sig selv for en dansk forfatter.

Ib Michael skriver med tydelig inspiration fra den sydamerikanske magiske realisme. Hans roman "Rejsen" fra 1977 var den første store danske roman i denne genre.

I den magiske realisme ophæves grænserne mellem tid og sted, fantasi og virkelighed. Ib Michael vil dermed gøre op med tanken om, at tingene hænger sammen på en bestemt måde.

Tid og sted ikke vigtigt

I hans romaner kan flere ting sagtens ske på samme tid og på samme sted. På den måde skriver han hændelser i fortid og nutid, i Danmark og i det fjerne udland sammen, så tid og sted ikke bliver det vigtige.

Fortællingerne bliver tidsløse, og derved gør han det tydeligt, at deres handling ikke skal fortælle om en bestemt hændelse, men at den sandhed, der kommer frem i værket, gælder for alle til alle tider.

Her henter han også inspiration fra mytisk stof. Myterne er et billede på vores fælles opfattelser, på en virkelighed, der er større end den, vi oplever i hverdagen.

Det rodløse er positivt

Rejsetrangen er et hyppigt tema i forfatterskabet. Men rejsetrangen er ikke bare lysten til at rejse og opleve. Den er et billede på, hvordan mennesket i det moderne samfund hele tiden er rodløst og søgende, hele tiden på vej videre.

Men Ib Michael ser ikke rodløsheden som noget negativt, som andre forfattere før ham har gjort det. Han ser den som en frihed, som giver mennesket mulighed for hele tiden at søge videre og lære af andre kulturer og tilværelsesopfattelser. På den måde bliver virkeligheden større og rigere.