Hvem var Herman Bang?

Herman Joachim Bang levede fra 1857 til 1912. Han var journalist og forfatter og bestræbte sig på at beskrive mennesker så psykologisk præcist som muligt.

Det var blandt andet Herman Bang, der var en af pionererne inden for reportage-genren i dansk journalistik. Han lavede en af Danmarks mest kendte reportager, da Christiansborg Slot brændte i 1884.

Elskede at tage billeder

Herman Bang var homoseksuel, men han sprang aldrig ud i offentligheden. Han havde flair for fotos og elskede at tage billeder af sig selv og andre.

Han provokerede sin samtid, fordi han skrev om alt fra slummen til de finere kredse og altid forsøgte at være nyskabende og anderledes. Da Herman Bang fyldte 26 år, havde han skrevet hele 11 bøger.

I dette forløb skal I arbejde med Herman Bangs evne til at portrættere de stille eksistenser og hans unikke og nyskabende værker.

Opgaver

1. Bangs reportage om branden

Herman Bang måtte ernære sig ved at arbejde som journalist i sine unge år. Han indførte genren 'reportage' i dansk avisskrivning. Reportagen går ud på at skrive om de begivenheder, der sker netop nu, hvor journalisten er til stede.

Bang skrev blandt andet en berømt nyhedsreportage om branden på Christiansborg Slot i 1884.

 1. 1

  Læs reportagen 'Branden' fra den 4. oktober 1884.

 2. 2

  Find nogle konkrete eksempler i teksten, hvor det fremgår tydeligt, at Herman Bang var til stede ved branden. Hvordan kan I se dette?

 3. 3

  Del jeres gruppe i to. Find en kort passage i reportagen og omskriv den, så den passer til en reportage om en ildebrand i 2018. Noter, hvad I har gjort for at ændre teksten.

 4. 4

  Fremlæg jeres passager for hinanden og diskuter, hvilke virkemidler der får reportagen til at blive nærværende og levende.

2. Selviscenesættelse og selvtillid

Herman Bang var meget bevidst om sin egen selviscenesættelse og fremtoning på billeder, og på nettet findes der mange forskellige billeder af forfatteren.

Udvælg ét billede af Herman Bang fra nettet og svar på følgende spørgsmål:

 1. 1

  Hvad ser I på billedet, og hvordan har forfatteren sat sig selv i fokus? Find nogle konkrete eksempler på, hvor det er tydeligt, at billedet er iscenesat.

 2. 2

  Hvordan adskiller billedet sig fra billeder i dag?

 3. 3

  Hvordan bruger I billeder til at iscenesætte jer selv og jeres liv?

 4. 4

  Nu skal I forsøge at iscenesætte jer selv. Lav et lignende portræt, som det I lige har set af Herman Bang. Hvordan ser billedet ud i dag?

3. Homoseksualitet og offentlighedens interesse

Herman Bang talte aldrig åbent om sin homoseksualitet, og rygterne svirrede om forfatteren i datidens Danmark.

 1. 1

  Hvorfor tror I, at Bang omtaler sin seksualitet som en ”forbandelse” i klippet?

 2. 2

  Hvordan tror I, det har påvirket Herman Bangs liv at holde sin seksualitet hemmelig?

 3. 3

  Hvordan blev homoseksualitet omtalt dengang, og hvordan bliver den omtalt i dag? Find en artikel eller tale på nettet, som understøtter jeres påstand.

Herman Bang står bag den kendte, danske roman 'Ved Vejen' fra 1886. Romanens hovedperson, Katinka Bai, er fanget i et barnløst og kærlighedsløst ægteskab. Derfor indleder Katinka en affære med Hr. Huus, hvor hun føler en kærlighed som aldrig før. Men kærligheden må stoppe, da Katinka er gift.

 1. 1

  Læs uddraget af 'Ved Vejen'.

 2. 2

  Hvordan kommer Herman Bangs eget liv til udtryk i affæren mellem Katinka og Hr. Huus i 'Ved Vejen'?

 3. 3

  Find en tidsmarkør i uddraget, som kan fortælle os noget om, hvornår teksten er skrevet. Hvordan kommer dette til udtryk?

 4. 4

  Hvordan påvirker 1800-tallets normer mon Katinka og Hr. Huus' affære og fremtid?

4. Vælg et værk

I skal nu selv i gang med at udvælge et værk af Herman Bang, som I skal arbejde med. Dette kan være journalistik eller en novelle. Brug eventuelt de analyseværktøjer, I kender i forvejen.

Jeres nye værk kunne for eksempel være et uddrag af romanen 'Ludvigsbakke' fra 1886 eller reportagen 'Forfærdende Ulykke paa Nordbanen' fra 1897.

 1. 1

  Hvilken litterær periode er jeres nye værk fra? Kig eventuelt på DR Skoles litteraturhistoriske tidslinje for at finde hjælp.

 2. 2
 3. 3

  Hvilke træk kan I genkende i jeres nye værk fra den litteraturhistoriske periode?

 4. 4

  Hvordan kommer temaet 'de stille eksistenser' til udtryk i jeres værk, og hvordan kan I relatere det til nutiden og jer selv?

 5. 5

  Perspektiver teksten til et andet værk, I har læst af Herman Bang fra opgaverne ('Branden' etc.). Hvilke kendetegn går igen i teksterne?

 6. 6

  Hvad har disse kendetegn tilfælles?