Johannes V. Jensen

Hvem var Johannes V. Jensen?

Johannes Vilhelm Jensen blev født den 20. januar 1873 i Himmerland og døde den 25. november 1950. Han er bedst kendt for sin roman 'Kongens Fald', der betragtes som en af de bedste, danske bøger i det 20. århundrede.

Det lå ikke i kortene, at Johannes V. Jensen skulle blive forfatter. Han flyttede faktisk til København for at læse medicin, men undervejs begyndte han at skrive digte og romaner. I perioden 1895 til 1898 udgav han sine værker under aliasset Ivar Lykke.

Fik Nobelprisen i litteratur

I 1944 modtog Johannes V. Jensen Nobelprisen i litteratur. Kun to andre danskere har modtaget denne fornemme pris - og de måtte deles om den. I 1917 blev prisen nemlig givet til både Henrik Pontoppidan og Karl Gjellerup.

Johannes V. Jensen blev opfattet som en meget utilnærmelig person i offentligheden. Men hans værker viste derimod en åbenhed, der kendetegnes ved hans overlegne sprogbrug.

I dette forløb skal I arbejde med Johannes V. Jensens forståelse af at være menneske og hans fantastiske værker.

Opgaver

1. Johannes V. Jensen på Memphis station

Johannes V. Jensen ville rejse hele verden rundt for at udvide sin horisont. Det gav ham mange nye oplevelser, og han endte med at være meget berejst.

Men når Johannes V. Jensen skriver om sine rejser, fornemmer man, at han længes hjem - også selvom han beskriver rejserne som værende storslåede.

 1. 1

  Læs digtet 'På Memphis station' fra 1906.

 2. 2

  Diskuter handlingen i digtet.

 3. 3

  Hvilke tidsmarkører findes der i digtet, som kan fortælle os noget om, hvornår digtet er skrevet?

 4. 4

  Hvordan ændrer stemningen sig i digtet? Find to eksempler i teksten.

 5. 5

  Hvordan kommer Johannes V. Jensens længsel efter Danmark til udtryk i digtet?

 6. 6

  Johannes V. Jensen sagde engang: "Det han ikke vælger i digtet, vælger han i virkeligheden”. Hvad menes der med det citat i forhold til, hvad I netop har læst?

2. Digtet er blevet en sang

 1. 1

  Lyt til sangen 'Memphis station' af Lasse Vestergaard. Hvordan ændrer digtet sig (opbygning, stemning etc.), når det bliver sunget?

 2. 2

  Er digtet nemmere at forstå, når det bliver sunget? Hvorfor/hvorfor ikke?

 3. 3

  Johannes V. Jensen sagde engang: ”Livet leves i stadier, man kan ikke være den samme hele tiden”. Hvad mener han med det, og hvordan kommer det til udtryk i digtet Memphis station?

3. Johannes V. Jensens mammut

I klippet taler Mick Øgendahl og Johannes V. Jensens barnebarn, Frans Elsass, om, at Johannes V. Jensen kunne virke lidt hård og "kras" på billeder og i offentligheden.

 1. 1

  Diskuter, hvorfor Johannes V. Jensen har haft brug for denne facade/maske udadtil?

 2. 2

  Kender I selv til situationer, hvor I har brug for en lignende facade/maske?

 3. 3

  I klippet siger Johannes V. Jensen: "Det er mit sinds knivsystemer. To modsatrettede livsbevidstheder mødes og skærpes i mit hjerte". Hvad betyder dette?

4. Nåede de færgen?

 1. 1

  Læs novellen 'Nåede de færgen' fra 1912.

 2. 2

  Hvordan kommer Johannes V. Jensens udlængsel til udtryk i denne novelle? Find en passage, der illustrerer dette.

 3. 3

  Johannes V. Jensen er blandt andet kendt for sit 'åbne' og velovervejede sprog. Vælg en passage i novellen og skriv den om, så betydningen stadig holder ved, men sproget er lettere at forstå. Hvad har I gjort for at gøre passagen nemmere?

 4. 4

  Find tre symboler i novellen. Hvad betyder de?

 5. 5

  Novellen er skrevet i 1912, men har alligevel mange tematikker, vi kan genkende fra vores liv i dag. Find tre eksempler i teksten, som I kan relatere til jeres liv i dag.

5. Vælg et værk

I skal nu selv i gang med at udvælge et værk af Johannes V. Jensen, som I skal arbejde med. Dette kan for eksempel være et digt eller en novelle. Brug eventuelt de analyseværktøjer, I kender i forvejen.

Jeres nye værk kunne for eksempel være novellen 'London-Drømme' eller digtet 'Danmarkssangen'.

 1. 1

  Hvilken litterær periode er jeres nye værk fra? Kig eventuelt på DR Skoles litteraturhistoriske tidslinje for at finde hjælp.

 2. 2
 3. 3

  Hvilke træk kan I genkende i jeres nye værk fra den litteraturhistoriske periode?

 4. 4

  Hvordan kommer temaet 'at være menneske' til udtryk i jeres værk, og hvordan kan I relatere det til nutiden og jer selv?

 5. 5

  Perspektiver teksten til et andet værk, I har læst af Johannes V. Jensen fra opgaverne (Nåede de færgen, Memphis station etc.). Hvilke kendetegn går igen i teksterne?

 6. 6

  Hvad har disse kendetegn tilfælles?