Lærervejledning - hvad er en flygtning?

Eleverne får viden om, hvorfor nogen mennesker bliver nødt til at flygte fra deres hjemland.

Eleverne får kendskab til lande, som børn flygter fra.

Der kan være forskellige årsager til, at mennesker bliver nødt til at flygte. I dette forløb vil eleverne få kendskab til de lande, som mange flygter fra, samt årsager dertil.

Se klippene i klipsamlingen med indslag fra bl.a. Ultra Nyt, der fortæller flere børns historier om at være flygtning. Diskuter elevspørgsmålene i grupper eller i plenum i klassen.

Find elevspørgsmålene her. Spørgsmålene er delt op i indskoling og mellemtrin.

Dette emne kan være svært at arbejde med i de små klasser, så det kan være en god idé at lave en fælles gennemgang, inden man ser klip. På denne måde har I mulighed for at kortlægge elevernes forforståelse, inden I begynder arbejdet med klippen.

Til denne kortlægning kan I med fordel inddrage følgende spørgsmål:

Hvorfor bliver nogen mennesker nødt til at flygte fra det land de bor i?

Kender eleverne nogle personer, der har været nødt til at flygte fra det land de kommer fra?

Hvad vil det sige, at der er krig i et land?

Kender eleverne nogle lande, hvor der er krig?

Hvad kan være svært ved at flygte fra det land, man kommer fra?

Forslag til andre aktiviteter

Flygtningebørn.dk har lavet flere forløb til indskoling og mellemtrin, som giver eleverne forståelsen for, hvad det vil sige at være barn på flugt, og hvad børn flygter fra. Brug forløbene Min ven fra Syrien og Fortællinger om et hjemland. Indskoling

Mellemtrin

Fælles Mål:

1. – 2. Klasse

Fremstilling:

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale og lyd og billede i nære og velkendte situationer.

Kommunikation:

Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer.

3. – 4. Klasse

Fremstilling:

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale og lyd og billede i nære og velkendte situationer.

Kommunikation:

Eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer