Lærervejledning - hverdag i en flygtningelejr

Tid: 1-2 lektioner

Fag: Dansk

Klassetrin: indskoling/mellemtrin

Læringsmål:

Eleven får indblik i, hvad det vil sige at være drevet på flugt.

Eleven får kendskab til hverdagen i en flygtningelejr.

Eleven kan sammenligne sit eget liv med hverdagen i en flygtningelejr.

Introduktion

Hvad ved eleverne på forhånd om flygtningelejre? Lav en fælles gennemgang på tavlen. Du kan bruge følgende spørgsmål til at kortlægge deres forforståelse:

Hvad er en flygtningelejr?

Hvorfor bor nogen mennesker i en flygtningelejr?

Hvordan ser der ud i en flygtningelejr

Se derefter klippene om Ahad, Malik og Khawla, som alle er børn på flugt, der bor i en flygtningelejr. Diskuter klippene i plenum i klassen ud fra elevspørgsmålene.

Andre aktiviteter

Lav også forløbet om Khawla, som bor i en flygtningelejr. Find hele forløbet både til indskoling og mellemtrin på flygtningebørn.dk.

Mellemtrinnet kan desuden lave forløbet ”Hvad ville du tage med?”, hvis man skulle flygte. Find hele forløbet på flygtningebørn.dk.