Lærervejledning - hverdag i en flygtningelejr

Til læreren

Til læreren

Trin: Alle trin

Fag: Dansk, samfundsfag

Kolofon

Temaet er lavet i samarbejde med Unicef, Røde Kors, Red Barnet, Dansk Flygtningehjælp og Flygtningebørn.dk med støtte fra Egmontfonden.

Tid: 1-2 lektioner

Fag: Dansk

Klassetrin: indskoling/mellemtrin

Læringsmål:

Eleven får indblik i, hvad det vil sige at være drevet på flugt.

Eleven får kendskab til hverdagen i en flygtningelejr.

Eleven kan sammenligne sit eget liv med hverdagen i en flygtningelejr.

Introduktion

Hvad ved eleverne på forhånd om flygtningelejre? Lav en fælles gennemgang på tavlen. Du kan bruge følgende spørgsmål til at kortlægge deres forforståelse:

Flygtningebørn

Forestil dig, at du bliver nødt til at flygte fra dit land. Helt alene. Det er virkeligheden for nogle af de børn, der medvirker i TV-dokumentarerne, som du kan se på dette tema om flygtningebørn.

Se Tema

Hvad er en flygtningelejr?

Hvorfor bor nogen mennesker i en flygtningelejr?

Hvordan ser der ud i en flygtningelejr


Se derefter klippene om Ahad, Malik og Khawla, som alle er børn på flugt, der bor i en flygtningelejr.
Diskuter klippene i plenum i klassen ud fra elevspørgsmålene.

Andre aktiviteter

Lav også forløbet om Khawla, som bor i en flygtningelejr. Find hele forløbet både til indskoling og mellemtrin på flygtningebørn.dk.

Mellemtrinnet kan desuden lave forløbet ”Hvad ville du tage med?”, hvis man skulle flygte. Find hele forløbet på flygtningebørn.dk.

Læs også Flygtningebørn Se Tema

  1. Lærervejledning - udskoling
  2. Alle børn har ret
  3. Elevopgaver - hvad er en flygtning?
  4. Hvad er en flygtning?
  5. Hverdag i en flygtningelejr
  6. Ny i Danmark
  7. Børnekonventionen