Lærervejledning - ny i Danmark

Til læreren

Til læreren

Trin: Alle trin

Fag: Dansk, samfundsfag

Kolofon

Temaet er lavet i samarbejde med Unicef, Røde Kors, Red Barnet, Dansk Flygtningehjælp og Flygtningebørn.dk med støtte fra Egmontfonden.

Indskoling

Læringsmål:

Eleven får indblik i, hvad det vil sige at være ny i klasse

Eleven kan pege på aspekter, der fremmer trivsel og integrationen i klassen.

Fag: Dansk.

Klasse: 1. – 3. klasse.

Varighed: 1 – 2 lektioner.

Flygtningebørn.dk

Dette undervisningsforløb er lavet af flygtningebørn.dk. Se det fulde forløb på hjemmesiden.

Har din klasse måske allerede modtaget børn, der har været på flugt? Det kan også være, at dine elever på et tidspunkt kommer til at møde børn, der er nye i Danmark.

Med materialet ”Nye klassekammerater” vil klassen blive styrket i deres forståelse af, hvad det vil sige at være ny i klassen, og hvordan de hver især kan byde nye elever velkommen.

Aktivitet

Se klippene ”Nye klassekammerater” og Ronja skaber venner på tværs .
Arbejd med spørgsmålene nedenfor.

Spørgsmål til klassen

Har du nogen gange været ny et sted? Det kan være til spejder, fodbold, i SFO eller i skolen? Hvordan var det?

Hvad kan man som klasse gøre, hvis man får en ny elev i klassen?

Hvad kan du gøre, hvis der kommer en ny elev i klassen?

Hvad kan man egentlig spørge ind til, hvis man får en ny klassekammerat, der har oplevet krig og flugt?

Klassen kan eventuelt lave en liste med aktiviteter og ting, man skal huske på, når der kommer en ny elev i klassen.

Mellemtrin

Læringsmål:

  • Eleverne kan genfortælle filmens indhold.
  • Eleverne kan anvende centrale begreber i flygtningedebatten.

Klassetrin: 4. – 6. klasse.

Fag: Dansk

Tid: 2 -4 lektioner.

Find elevopgaverne her.

1

Eleverne skal lave et kort resumé af dokumentarfilmen Den første tid. Det kan være en god idé at lade eleverne læse hinandens tekster og komme med tilbagemelding.

2

Eleverne skal skrive hele sætninger om noget i filmen, der har gjort stort indtryk på dem. Det kan være hændelser, episoder, ting der blev sagt, sagsforløb eller noget, én eller flere personer sagde eller gjorde.

3

Eleverne skal redegøre for følgende begreber:

Familiesammenføring

Uledsagede flygtningebørn

Værge

Opholdstilladelse

Asyl

FN’s flygtningekonvention

Begreberne bruges i dokumentarfilmen Den første tid, og man kan med fordel se klippene fra DRs arkiv, der også belyser begreberne.

Se klippene fra DRs arkiv og forklar med egne ord forskellige begreber i flygtningedebatten.

Detektor forklarer: Hvad er en flygtning?

Flygtningebørn skal have værger
Emrad er uledsaget flygtningebarn

Favad drømmer om at få mor og søskende familiesammenført

Til at gennemgå begreberne kan læreren benytte øvelsen ”Fang en Makker”.

1. Læreren siger ”Fang en makker”.

2. Eleverne går rundt i klassen med hånden i vejret. Når man finder en makker, tager man hånden ned.

3. Læreren stiller så spørgsmålet. For eksempel: Hvad ved I om familiesammenføring?

4. Eleverne taler sammen, indtil læreren siger ”Fang en makker” igen.

5. Sådan forsætter man, indtil alle begreberne ovenfor er gennemgået.

Fælles Mål

Dansk

Efter 4. klasse:

Læsning: Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden.

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer.

5. – 6. klasse:

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.

Læs også Flygtningebørn Se Tema

  1. Lærervejledning - udskoling
  2. Alle børn har ret
  3. Elevopgaver - hvad er en flygtning?
  4. Hvad er en flygtning?
  5. Hverdag i en flygtningelejr
  6. Ny i Danmark
  7. Børnekonventionen