Lærervejledning - ny i Danmark

Indskoling

Læringsmål:

Eleven får indblik i, hvad det vil sige at være ny i klasse

Eleven kan pege på aspekter, der fremmer trivsel og integrationen i klassen.

Fag: Dansk.

Klasse: 1. – 3. klasse.

Varighed: 1 – 2 lektioner.

Har din klasse måske allerede modtaget børn, der har været på flugt? Det kan også være, at dine elever på et tidspunkt kommer til at møde børn, der er nye i Danmark.

Med materialet ”Nye klassekammerater” vil klassen blive styrket i deres forståelse af, hvad det vil sige at være ny i klassen, og hvordan de hver især kan byde nye elever velkommen.

Aktivitet

Se klippene ”Nye klassekammerater” og Ronja skaber venner på tværs. Arbejd med spørgsmålene nedenfor.

Spørgsmål til klassen

 • Har du nogen gange været ny et sted? Det kan være til spejder, fodbold, i SFO eller i skolen? Hvordan var det?

 • Hvad kan man som klasse gøre, hvis man får en ny elev i klassen?

 • Hvad kan du gøre, hvis der kommer en ny elev i klassen?

 • Hvad kan man egentlig spørge ind til, hvis man får en ny klassekammerat, der har oplevet krig og flugt?

 • Klassen kan eventuelt lave en liste med aktiviteter og ting, man skal huske på, når der kommer en ny elev i klassen.

Mellemtrin

Læringsmål:

 • Eleverne kan genfortælle filmens indhold.

 • Eleverne kan anvende centrale begreber i flygtningedebatten.

Klassetrin: 4. – 6. klasse.

Fag: Dansk

Tid: 2 -4 lektioner.

Find elevopgaverne her.

 1. 1

  Eleverne skal lave et kort resumé af dokumentarfilmen Den første tid. Det kan være en god idé at lade eleverne læse hinandens tekster og komme med tilbagemelding.

 2. 2

  Eleverne skal skrive hele sætninger om noget i filmen, der har gjort stort indtryk på dem. Det kan være hændelser, episoder, ting der blev sagt, sagsforløb eller noget, én eller flere personer sagde eller gjorde.

 3. 3

  Eleverne skal redegøre for følgende begreber:

 • Familiesammenføring

 • Uledsagede flygtningebørn

 • Værge

 • Opholdstilladelse

 • Asyl

 • FN’s flygtningekonvention

Begreberne bruges i dokumentarfilmen 'Den første tid', og man kan med fordel se klippene fra DRs arkiv, der også belyser begreberne.

Se klippene fra DRs arkiv og forklar med egne ord forskellige begreber i flygtningedebatten:

Til at gennemgå begreberne kan læreren benytte øvelsen ”Fang en Makker”:

 1. 1

  Læreren siger ”Fang en makker”.

 2. 2

  Eleverne går rundt i klassen med hånden i vejret. Når man finder en makker, tager man hånden ned.

 3. 3

  Læreren stiller så spørgsmålet. For eksempel: Hvad ved I om familiesammenføring?

 4. 4

  Eleverne taler sammen, indtil læreren siger ”Fang en makker” igen.

 5. 5

  Sådan forsætter man, indtil alle begreberne ovenfor er gennemgået.

Fælles Mål

Dansk

Efter 4. klasse:

Læsning: Eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden.

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer.

5. – 6. klasse:

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.