Lærervejledning til børnekonventionen

Mål med opgaverne:

Arbejdet med disse klip og opgaver retter sig mest mod Folkeskolens formålsparagraf § 1 stk. 3. I denne står:

”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.”

Mere om opgaverne:

Fag: Understøttende undervisning, dansk, samfundsfag

Varighed:

To lektioner.

Organisering:

Opgaverne tager udgangspunkt i fem klip fra klipsamlingen. Opgaverne lægger op til en kombination af gruppearbejde og fælles undervisning i klassen.

Kort introduktion – fælles i klassen (En halv til en hel lektion):

Opgaverne lægger dels op til at få et indblik i og sætte ord på, hvad FN’s Børnekonvention handler om, men opgaverne skal også få eleverne til at reflektere over, hvor vigtigt det er, at man har rettigheder.

Det lærer eleverne om:

Eleverne lærer om, hvad der står i FN’s Børnekonvention og får en fornemmelse af, hvorfor det er vigtigt at have en konvention, som beskytter børns rettigheder.

Klip der skal ses for at løse opgaverne: ”Det står der i FN’s Børnekonvention”.

Elevopgaverne - plenum:

Spørgsmål, som eleverne skal svare på i plenum:

Hvor mange rettigheder er der ifølge klippet i FN’s Børnekonvention?

Hvilke rettigheder bliver nævnt i klippet?

Diskuter i klassen, hvilken rettighed af de nævnte, som er den vigtigste og hvorfor.

Hvorfor tror I, at børn har ret til at lege og være børn?

Ifølge konventionen er man et barn, indtil man fylder 18 år. Hvornår synes I, at man ikke længere er et barn?

Forslag til andre aktiviteter:

Inden I begynder at se klippet, kan det være en god idé at lave en brainstorm over alle de rettigheder, børn har, som I kan komme i tanker om. Læs mere om Børnekonventionen på Unicef.dk og RedBarnet.dk.

Kort introduktion – gruppearbejde (Én lektion):

Opgaverne sætter fokus på de rettigheder, børn har, og hvad det betyder at miste dem. Opgaverne lægger desuden op til refleksion over, hvad der er vigtige rettigheder i livet.

Det lærer eleverne om:

Eleverne lærer om betydningen af at have rettigheder og betydningen af at miste dem.

Klip der skal ses for at løse opgaverne:

Elevopgaverne – gruppearbejde:

1:

Måske du her til morgen var træt af, at du skulle op og i skole?

Andreas må i klippet ikke deltage i skolens aktiviteter og undervisning. Andreas mister altså retten til at gå i skole.

Hvordan oplever han det?

Hvorfor er det vigtigt, at børn har ret til at gå i skole?

2:

Mia mister retten til privatliv. Hendes mor overvåger hende og blander sig i hendes liv på de sociale medier.

Hvor meget må forældre blande sig i børns privatliv på de sociale medier?

Hvorfor er det vigtigt, at børn og forældre ikke deler alt i deres privatliv?

Mias storebror læser i hendes dagbog – noget, ingen har gjort før.

Hvorfor er det særligt slemt, at en anden læser i ens dagbog?

Beskriv for hinanden de rettigheder, I har derhjemme. Hænger rettighederne sammen med pligter?

3:

Liva mister retten til at sige sin mening. Hun oplever det som meget frustrerende. Retten til at sige sin mening kalder vi også for ytringsfrihed.

Hvorfor er det så vigtigt i et demokrati?

Skal man have ret til at sige, hvad man vil, eller skal der være grænser?

Prøv at komme med eksempler på, hvad I ikke synes, det er i orden at sige.

4:

I klippet ”Sådan er det at miste rettigheder – og få dem igen” fortæller de tre om, hvordan de oplevede forsøget. Det har været irriterende, gjort Andreas sur og fået Mia til at tænke mere over de rettigheder, hun har.

Hvor ofte tænker I på, hvilke rettigheder I har?

Tror I, at alle børn i verden har de samme rettigheder?

Hvis I kunne bestemme en rettighed, som alle børn skulle have, hvilken skulle det så være?

Skriv jeres forslag på en fælles ”rettigheds-planche”, som I hænger op i klassen.

Forslag til andre aktiviteter:

Prøv at fratage eleverne rettigheder i undervisningen som et kort forsøg i en del af timen.

For eksempel: Enkelte elever må ikke sige noget. Nogle elever kan ikke få hjælp af kammeraterne og læreren. Enkelte elever må ikke få et bord.

OBS:

Pas på: Det skal være et forsøg med kontrol, for det kan være en meget ubehagelig og grænseoverskridende oplevelse for de involverede. Det er en god idé at vende tilbage til emnet løbende, når det er relevant. Det kan være pga. aktuelle begivenheder eller situationer, hvor elever oplever, at deres rettigheder bliver krænket.