Bernhard Severin Ingemann (1789-1862)

B.S. Ingemann var en populær digter og forfatter, allerede mens han levede.

Hans ungdomsværker var mest lyriske digte, der handler om modsatrettede følelser og fantasi.

I 1826 skrev han den første af fire historiske romaner om danske konger og prinser. Han skrev også eventyr for børn.

Hans tekster er lette at læse, og sproget var også centralt for ham. Han arbejdede som lektor i litteratur på Sorø Akademis Skole.

Mange af Ingemanns salmer og sange bliver i dag sunget i skoler og kirker - fx børnesangen 'Nu titte til hinanden', 'I Østen stiger Solen op', og julesalmen 'Dejlig er jorden'.

Præst Johannes Møllehave fortæller, at Ingemann var kendt for at være en god ven. Både H.C. Andersen og St. St. Blicher slog vejen forbi Ingemann, når de var i dårligt humør.