Giv god feedback til hinanden

Nu kan du lære at give god feedback som Tine Maria og Morten Münster. Tine Maria og Morten Münster er dommere i Upload.

Se klippene fra Upload ovenfor sammen i klassen, hvor dommerne giver feedback på deltagernes challenge-videoer i Upload.

Gruppeopgave: Arbejdsspørgsmål

Snak sammen i grupper om spørgsmålene:

  • Hvad synes I om Tine Marias og Morten Münsters feedback?

  • Hvordan giver de feedback? Gør de det på samme måde?

  • Hvordan får de sagt det, når der er noget, som deltagerne kunne gøre bedre?

Klasseopgave: Forstå burger-modellen

Om lidt skal I give feedback til hinandens videoer, men først skal I have styr på burger-modellen. Burger-modellen er en måde at give god feedback på.

Overbolle, tomat og ost

Her skal I nævne tre helt konkrete ting, som I synes, var godt. Det kan for eksempel være klippe-metode og effekter, som Morten Münster roser Alexander for. Det kan også være evnen til at tage sin personlighed med i videoen, som Tine Maria roser Kamilja for.

Bøf

Her skal I nævne én ting, som I synes, kan gøres bedre. I skal kun sige, hvad der kan gøres bedre, og ikke hvad der var dårligt. Start eventuelt med at sige "Det, du kan gøre bedre til næste gang, er..."

Underbolle

Afslut altid jeres feedback med en positiv kommentar. Sig, hvad der overordnet fungerede godt. I skal altså ikke sige lige så konkrete ting her, som I gjorde i første del af feedbacken.

Gruppeopgave: Giv feedback til hinanden

I skal nu øve jer i at give feedback til hinanden.

  • Hver gruppe finder sammen med en anden gruppe, så grupperne kan give feedback til hinandens videoer.

  • Se herefter hinandens videoer.

  • Snak sammen i hver gruppe om, hvordan I vil give feedback til den anden gruppe. Husk at give feedback efter burgermodellen.

  • Giv jeres feedback til den anden gruppe.

Klasseopgave: Saml op på feedback

Snak til sidst sammen i hele klassen, og svar på spørgsmålene:

  • Hvordan var det at give feedback? Hvad var svært?

  • Hvordan føltes det at modtage og give feedback?

  • Var burgermodellen en hjælp?