Ib Michael var ung i 1960'erne og oplevede ungdomsoprøret og den frihed, det medførte. For ham blev det en frihed til at rejse ud og opleve verden.

Ib Michael fotograferet den 1. september 1989 med sin karakteristiske guldørering - og lilla cigaret.. (© DR)

Mere end nogen anden i generationen benyttede han sig af det, og han har derfor rejst i de mest eksotiske steder af verden. Han har levet drømmen om det frie og grænseløse liv fuldt ud.

Ib Michael interesserer sig levende for andre kulturer og civilisationer. Han mener, at man kan lære noget af dem, og at man skal gøre op med den vestlige civilisation.

Har studeret indiansk kultur

Han har studeret indiansk filosofi og kultur på universitetet, og i 1970'erne rejste han flere gange til de gamle mayaindianeres land, Sydamerika.

Hans store interesse for at møde nye kulturer har sat tydeligt præg på hans bøger. Ved at skrive om andre kulturer, viser han den vestlige kulturs mangler. Og han påpeger, hvordan den vestlige kultur gennem historien har ødelagt mange andre kulturer.

Ib Michaels bøger er nogle af de mest læste i Danmark. Han er oversat til flere sprog, bl.a. tysk, fransk, spansk og engelsk.

Ib Michael modtog Det Danske Akademis Store Pris 1994.