Ludvig Holberg (1684-1754)

Holberg bliver kaldt "dansk litteraturs fader". Han var både professor, godsejer og baron. Men det er som komediedigter, vi kender ham bedst.

Holberg skrev 32 komedier. De handler om almindelige mennesker, hvor de gode altid vinder over de onde.

Ludvig Holberg

Han tillod sig at gøre grin med autoriteter og mente, at kvinder og jøder skulle have samme rettigheder som kristne mænd.

I det hele taget var Holberg forud for sin tid, og han var moderne i sin tænkning. Det var noget, han især lærte under sine lange ophold i Oxford (England) og i Paris (Frankrig).

Holbergs komedier opføres stadig på teatret i dag. Nogle af de mest kendte er "Den politiske kandestøber", "Jeppe på bjerget" og "Jean de France".