Martin A. Hansen (1909-1955)

Martin Alfred Hansens opvækst i et fattigt husmandsmiljø var med til at præge hans opfattelse af livet og kunsten.

Som 21-årig tog han eksamen som lærer, og selvom han hellere ville skrive, fortsatte han af økonomiske grunde med at undervise frem til slutningen af 2. verdenskrig.

Under krigen var han aktiv modstandsmand, og hans erfaringer med at kæmpe for frihed og retfærdighed blev afgørende for hans forfatterskab.

Martin A. Hansen

At gøre det rigtige

Han debuterede i 1935 med romanen "Nu opgiver han", men sin største folkelige succes fik han i 1950 med romanen "Løgneren".

Den blev sendt som radioføljeton, og en stor del af landets befolkning fulgte med i beretningen om læreren Johannes Vig, der så gerne vil gøre det rigtige, men som ender med at skade både sig selv og andre.

Martin A. Hansen skrev nogle af sine bedste noveller i efterkrigsårene. Han er bedst kendt for novellesamlingerne "Tornebusken" og "Agerhønen" - begge fra årene efter Danmark blev befriet.

Følte sig skyldig i stikkerdrab

Han var med i kredsen omkring tidsskriftet Heretica, som han sammen med Ole Wivel var redaktør af fra 1950-51.

Ved siden af arbejdet som forfatter var Martin A. Hansen en aktiv deltager i den kulturelle og politiske debat efter krigen. Især spørgsmålet om skyld og ansvar optog ham.

Efter besættelsens ophør havde han opfordret til at likvidere stikkerne. Nogle havde fulgt denne opfordring, og han følte sig medskyldig for drabene.