Tom Kristensen (1893-1974)

Tom Kristensen tilhørte den generation, der blev mærket af værditabet efter 1. verdenskrig. Med krigen smuldrede alle de borgerlige værdier og idealer. Man stod nu uden noget at støtte sig til. Denne tomhed blev af stor betydning for Tom Kristensens værker.

Tom Kristensen var søgende og rastløs på mange måder. Han var gift fem gange, og han rejste meget både i Europa og Asien.

Drak - og skrev så Hærværk

Han var journalist og arbejdede som litteraturanmelder ved Politiken. Men i slutningen af 1920'erne sagde han dette job op for i stedet at føre sig selv helt ned i sølet gennem druk.

Efter en episode, hvor han slog en anden mand ned i en brandert, blev han så forskrækket, at han erklærede sig for afholdsmand.

Tom Kristensen var herefter ædru i de tre år det tog ham at skrive "Hærværk", som for en stor del bygger på hans egne oplevelser som alkoholiker.

Tom Kristensen har selv udtalt at der skal være en myte omkring en digter for at hans værk for alvor skal slå igennem. Denne myte var han i høj grad med til at skabe omkring sig selv. Bl.a. ved at sløre hvor grænsen mellem ham og hans romanfigur Ole Jastrau fra Hærværk lå.

Skarp anmelder

Tom Kristensen var uddannet cand.mag. i dansk og engelsk, men holdt tidligt op med at skrive romaner og digte. Derimod fortsatte han som en skarpsindig anmelder lige til sin død. Kritiker ville han ikke kalde sig selv.

Han blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, og i 1968 modtog han Det Danske Akademis store litteraturpris.

Han boede fra 1946 og til sin død i 1974 på Thurø i det sydfynske øhav, hvor han nød at være tæt på skov og hav.