Ond, ondere, ondest

15 helt almindelige mænd har sagt ja til at deltage i et eksperiment uden at vide, hvad der skal ske. De lukkes ned i en fangekælder, hvor fem af deltagerne skal agere fangevogter, og resten skal være fanger. Nu er det op til fangevogterne at sætte reglerne ...

ELEVOPGAVER:

Gør magt gode mænd onde?

Det undersøger DR3 i programserien 'Ond, ondere og ondest'.

15 intetanende unge mænd bliver lukket inde i et fængsel på et gammelt fort. Fem af forsøgspersonerne får rollen som vagter, og resten bliver fanger. Dermed er magten fordelt på de to grupper.

Se første afsnit i serien ‘Ond, Ondere, Ondest’: Afsnit 1

Læs nedenstående spørgsmål, inden I ser afsnittet.

 • Hvad betyder det, at fangevogterne føler sig særligt udvalgte?

 • Betyder det noget, at vogterne og fangerne får uniformer på?

 • Journalist og forsøgsleder Mikkel Frei tager det etiske ansvar. Hvad vil det sige?

 • Hvordan begynder vogterne med at behandle deres fanger? Hvorfor?

 • Hvorfor har de svært ved at tage magten på sig?

 • Hvordan adskiller Bo sig fra de andre vagter?

 • Hvad mener journalisten med udtrykket ‘Vi er alle født som modellervoks’?

 • Beskriv spisesituationen.

 • Hvorfor begynder de på morgengymnastik?

 • Hvordan adskiller Martin sig fra de andre vagter?

 • Hvad tror I, der kommer til at ske?

 • Vil de danske mænd udøve onde handlinger? Hvorfor/hvorfor ikke?

2-3 lektioner

Se andet afsnit i serien ‘Ond, Ondere, Ondest’: Afsnit 2

 • Beskriv fange nr.77/Morten og situationen omkring ham.

 • Hvilke sanktioner overvejer vagterne for at opretholde ro og orden?

 • Hvorfor bliver vagterne uvenner omkring diskussionen om frokosten?

 • Hvad konkluderer journalisten og forsøgsleder Mikkel Frei omkring fjernelsen af frokosten?

 • Hvad er eksperimentets anden optrapning?

 • Hvorfor vælger de at forfremme fange nr.10?

 • Bliver de valgte fanger glade for at blive udnævnt som vagter?

 • Fangerne kalder den nye vagt/Morten for en stikker. Hvorfor?

 • Hvilke handlinger i dette afsnit vil I bedømme som onde/ondsindede?

 • Hvad har ændret sig fra første afsnit til nu?

2-3 lektioner

Se sidste afsnit i serien ‘Ond, Ondere, Ondest’: Afsnit 6

I sidste program laves en opsummering af alle afsnittene, og der sættes fokus på de vigtige og skelsættende situationer. Vi får her et større indblik i journalistens tanker undervejs i eksperimentet, og hvorfor eksperimentet slutter før tid.

Eksperimentet blev første gang gennemført i USA i 1971. Se klippet fra programmet Forskning på kanten: Stanford Prison eksperimentet

og svar på spørgsmålet:

 • Hvad skete der i Stanford-eksperimentet i 1971?

 • Hvilke tanker har journalisten Mikkel Frei gjort sig inden optagelserne starter?

 • Hvad overrasker journalisten og redaktøren fra starten af forsøget omkring vagterne?

 • Hvilken situation synes, Mikkel Frei er ubehagelig?

 • Hvad sker der på ‘sportsdagen’?

 • Hvad sker der omkring fange nr.52 og mikrofonen?

 • Hvordan påvirkes Mikkel Frei igennem forsøget?

 • Hvorfor er det svært at være leder på et program, hvor man skader andre psykisk?

 • Hvad sker der med vagterne efter fange 52 hives ud af programmet?’

 • Hvorfor vælger de at stoppe forsøget efter kun 5 dage?

 • Hvilke argumenter kommer krisepsykologen med?

 • Hvad er forskellen på det danske og det amerikanske eksperiment?

 • Hvad konkluderer psykologerne om udviklingen i programmet?

 • Var der nogen i forsøget eller uden for forsøget, som udøvede onde gerninger?

 • Hvem er ond? Forsøgslederen eller vagterne?(eller ingen?)

 • Hvordan tror du, at du ville reagere, hvis du var enten fangevogter eller fange?

2-3 lektioner