Sådan bliver TV Avisen lavet

Hvad laver en studievært før en nyhedsudsendelse, og hvad skal en redaktør beslutte? Det får du svar på her.

Her kan du møde nogle af de mennesker, der laver TV Avisen. De fortæller om, hvordan de arbejder.

Kolofon

"I Sandhedens Tjeneste" er et samarbejde mellem DR Nyheder, DR Sjælland, DR Fyn, DR Nordjylland, DR Midt & Vest, DR Bornholm, DR Østjylland, DR Trekanten, DR Syd og DR Skole.

Journalist

Det er for det meste journalisten, der laver forberedelserne til de nyhedshistorier, du kan se i nyhedsudsendelse. Det kaldes også research.

Journalisten taler for eksempel med eksperter, eller med de personer, som er berørt af en historie – for eksempel ejerne af et hus, der skal rives ned, fordi der skal bygges en ny vej.

Det er også journalister, der tager ud og laver de interviews, som man kan se i nyhedshistorierne.

I Sandhedens Tjeneste

I 2019 inviterer DR's distrikter 8., 9. og 10. klasser til en workshop 'I sandhedens tjeneste', hvor kildekritik, nyhedsstrømme og Fake News er i fokus. Klik ind på hver region for at få informationer om tid, sted og tilmelding.

Se Tema

Journalisten er også med, når indslaget bliver redigeret og gjort klar til at blive sendt.

Kameramand/redigeringstekniker

Mange af de nyhedsindslag du ser i TV Avisen, er optaget af kameramænd, der er uddannet til at optage de bedste billeder.

Nogle gange er det også den samme kameramand, der redigerer indslaget hjemme på redaktionen, så det kan blive sendt.

Det er dog også normalt, at både optagelser og interviews laves af den samme person.

Redaktør

Det er redaktøren, der har overblikket over, hvordan en nyhedsudsendelse skal sættes sammen.

Redaktøren fordeler de forskellige historier mellem journalisterne, og redaktøren kan også vælge at droppe en bestemt historie, hvis der kommer en nyhed, som er vigtigere – eller hvis historien ikke viser sig at være vigtig eller spændende nok.

Redaktøren skal se alle historier i en nyhedsudsendelse, før de bliver sendt. Redaktøren beslutter også, om indslagene skal laves om.

Det er også redaktøren, der sammen med journalisterne og studieværten, beslutter, om der for eksempel skal være direkte interviews i udsendelsen.

Studievært:

Det er studieværten, der præsenterer nyhedsudsendelsen for seerne.

Studieværten bruger næsten al tid på at forberede sig til udsendelsen. Der skal arbejdes med manuskriptet – altså hvordan de forskellige nyhedsindslag skal præsenteres for seerne.

Det er også ofte studieværten, der forbereder de direkte interviews, som er i nyhedsudsendelsen og taler med de korrespondenter, som måske skal være med i udsendelsen.

Producer

Produceren er med i arbejdet på redaktionen hele dagen. Man kan sige, at det er produceren, der har det tekniske ansvar for TV Avisen.

Produceren vælger blandt andet de billeder, som man kan se på skærmene bag studieværten.

Det er også produceren, der er leder for de grafikere, der laver grafik til udsendelsen. Man bruger for eksempel grafik, hvis man skal fortælle en nyhedshistorie, der er svær at forklare.

Når TV Avisen er i gang, er det det produceren, der står af afviklingen af udsendelsen.

Det er eksempelvis produceren, der er i kontakt med de korrespondenter, der skal være med direkte fra et sted i Danmark eller verden.